Editörden

Editörden

  • Zeynep Burak

Nucl Med Semin 2016;2(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Nükleer Tıp Seminerleri dergisinin bu sayısında ana konu “Nörolojik Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar” olarak belirlendi. Konuk editör Dr. Funda Aydın’ın katkısı ile konularında uzman, birbirinden değerli yazarlar sayıyı oluşturmamıza yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Sayı içeriğinde de göreceğiniz gibi, nörolojik hastalıklar arasında “Demans”, politik, sosyoekonomik ve aynı zamanda bir toplum sağlığı problemi olarak öne çıkan bir sorundur. Tüm dünyada ortalama ömrün uzaması ile birlikte yaşlılığa dair sağlık sorunları önceki dönemlere göre çok daha ön planda yer almaya başlamıştır. Bu sorunlardan en önemlilerinden bir tanesi de “Demans”tır. Farklı hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkan ve bellek kaybı nedeni ile bakım ve tedavi gerektiren demans olguları sağlık harcamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Klinik ve laboratuvar tetkiklerin yanı sıra görüntüleme yöntemleri hastalığın erken tanısı, tedavi edilebilecek sekonder nedenlerin dışlanması, uygun tedavinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu sayıda Demansın klinik bulgularını tanımlayan, radyolojik değerlendirme yöntemlerini detaylıca anlatan ve nükleer tıp görüntüleme yöntemlerini derleyen makaleler yer almaktadır.

Nörolojik hastalıklar arasında “Hareket Bozuklukları”, nükleer tıp yöntemleri hastalıkların erken tanısı ve ayırıcı tanılarının yapılması bakımından öncelikli incelemeler olduğu halde, genel nükleer tıp pratiği içinde “Demans” kadar bilinmeyen patolojilerdir. Epilepsi odağının tespiti de benzer şekilde, nöroloji ve nöroşirurji klinikleri ile radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinin sıkı işbirliği içinde olduğu bazı merkezlerde, bu konularda deneyimli okuyucuların birlikteliği ile yürütülmektedir. Bu nedenle dergimizin bu sayısı içinde yer alan “Hareket Bozuklukları” ve “Epilepsi” ile ilgili derlemelerin okuyucularımız açısından önemli bir eksiği gidereceğini umuyorum.

2016 yılının son sayısında Nörolojik Hastalıklar dışında, TNTD Radyasyon Güvenliği ve Kalite Kontrol çalışma grubu üyelerinin hazırladığı radyoaktif madde ile görüntüleme ve tedavi yapılan olgularda tıbbi aciller, radyasyon güvelik önlemleri ve radyonüklid tedavi sonrasında hemodiyaliz gereksinimi olan kişilere yaklaşımı tanımlayan kılavuzlar yer almaktadır. Hastanelerde radyasyon ile ilgili konularda bilirkişi kabul edilen meslektaşlarımızın radyoaktif hastaya yaklaşımda, diğer kliniklerle ve hastane yönetimleri ile yaşanan sorunlarda bu kılavuzlardan çok yararlanacağını düşünmekteyim. Emeği geçen tüm yazarlara teşekkür ediyorum.

Son olarak 12-13 Kasım 2017 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilen Nükleer Tıp Sempozyumu’nda sunulan bildiriler bu sayının son kısmında yer almaktadır.

2016 yılının son sayısı ile birlikte Nükleer Tıp Seminerleri dergisinin bir yılını daha tamamladık. Özellikle genç meslektaşlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler bizleri sevindirmekte, önümüzdeki sayılar için itici güç olmaktadır. Başta TNTD Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Özcan olmak üzere desteklerini esirgemeyen TNTD yönetimine ve nükleer tıp camiasına teşekkür ediyorum. Yeni sayılarda buluşmak üzere…

Dr. Zeynep Burak

Editör