Editörden

Editörden

  • Ayşegül Akgün

Nucl Med Semin 2018;4(1):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Kanser tanı ve tedavisine her gün yeni bilgilerin eklendiği ve gelişmelerin yaşandığını bir dönemdeyiz. Nükleer Tıp Seminerleri dergisinin 2018 yılı 1. sayısında “Toraks Malignitelerinde Güncel Yaklaşımlar” konusu ele alınmaktadır. Toraks maligniteleri içerisinde akciğer kanseri Dünya genelinde hem kadınlarda hem erkeklerde kanserden ölümlerin en sık nedenidir. Sağkalımın artırılması için erken tanı, doğru evreleme, moleküler biyolojik ve genetik yöntemleri kullanarak alt grupların belirlenerek daha spesifik ve hedefe yönelik etkin tedavi yöntemlerinin seçimi günümüzde öne çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte birlikte çalışan, göğüs hastalıkları, radyoloji, patoloji, nükleer tıp, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji uzmanlarının multidisipliner yaklaşımı başarı şansını artırmaktadır. Bu sayıyı süreçte PET/BT görüntüleme yöntemi ile aktif rol alan tecrübeli uzmanlarımızın yanı sıra akciğer kanserinde yeni evreleme sistemi, evrelemede kullanılan girişimsel yöntemler, değişen güncel tedavi yaklaşımları, moleküler patoloji gelişmeler konusunda deneyimli olan patolog, göğüs cerrahı ve klinisyenlerin katkısı ile hazırladık. Sizlerin de ilgi ile okuyacağınız güncel yaklaşımların özellikle vurgulandığı bu bölümün hazırlanmasına zaman ve emek veren değerli meslektaşlarımıza en derin teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,