2015-7-1-2
2015 1 Temmuz (7) 2
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
ORCID Kullanımı

Editörden

Editörden

(Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0)

Editörden

(Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0)

Derleme

Onkolojide Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Teranostik Yaklaşımlar

(Nucl Med Semin 2015; 1: 80-84)

Teranostik Yaklaşımın Atası: Radyoaktif İyot “Radyonüklit Tedavi İçin Bir Prolog”

(Nucl Med Semin 2015; 1: 85-91)

Teranostik Yaklaşımda I-123/I-131 Meta-İyodobenzilguanidin

(Nucl Med Semin 2015; 1: 92-102)

Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler

(Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108)

Nükleer Tıpta İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Teranostik Kullanımları

(Nucl Med Semin 2015; 1: 109-119)

Teranostik Platformlarda Moleküler Görüntüleme Yöntemleri

(Nucl Med Semin 2015; 1: 120-127)

Kanserde Bireyselleştirilmiş Tedavilere Genel Bakış

(Nucl Med Semin 2015; 1: 128-135)

Düzeltme

Düzeltme

(Nucl Med Semin 2015; 1: 136-136)
Anasayfa Arşiv Arama Menü