Uygulama Kılavuzu

F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama Kılavuzu: Tedavi Yanıtının Belirlenmesi
  • Tamer Atasever
  • Emre Demirci
  • Çiğdem Soydal
  • Zeynep Burak
  • Gülin Uçmak
  • Murat Fani Bozkurt
  • İlknur Ak Sivriöz
Nucl Med Semin 2020; 6: 358-369 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0029

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler