Uygulama Kılavuzu

TNTD, Tümör Görüntülemede SPECT-BT Hibrid Görüntüleme Uygulama Kılavuzu
  • Murat Fani Bozkurt
  • Hakan Demir
  • Yasemin Şanlı
  • Handan Tokmak
  • Berna Okudan
  • Recep Bekiş
  • Güzin Töre
  • Berna Değirmenci Polack
Nucl Med Semin 2015; 1: 57-61 DOI: 10.4274/nts.2015.011

Derleme

Ortopedik Protez Enfeksiyonlarında Moleküler Görüntüleme Yöntemlerinin Rolü
  • Olga Yaylalı
Nucl Med Semin 2016; 2: 110-121 DOI: 10.4274/nts.2016.016

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler