Derleme

Nükleer Tıpta İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Teranostik Kullanımları
  • Gülin Uçmak Vural
  • A. Yekta Özer
Nucl Med Semin 2015; 1: 109-119 DOI: 10.4274/nts.2015.018

Derleme

Radyoembolizasyon: Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Yan Etkilerden Korunma
  • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2019; 5: 122-130 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0016
Metastatik Karaciğer Kanseri Tedavisinde Radyoembolizasyon
  • Nuriye Özlem Küçük
  • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 146-151 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0019
İntrahepatik Kolanjiyosellüler Karsinomlarda Yttrium-90 ile İşaretli Mikroküre Tedavisi
  • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 159-164 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0021

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler