Derleme

Asemptomatik Hastalarda Nükleer Kardiyoloji
  • A. Özgür Karaçalıoğlu
  • Emre Entok
Nucl Med Semin 2018; 4: 72-79 DOI: 10.4274/nts.011
Koroner Arter Hastalığı Tanı ve Yönetiminde Nükleer Kardiyoloji
  • Hülya Yalçın
  • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2018; 4: 80-95 DOI: 10.4274/nts.012
Kalp Yetmezliği ve Aritmilerde Nükleer Kardiyoloji
  • Seyhan Karaçavuş
  • Gülay Durmuş Altun
Nucl Med Semin 2018; 4: 106-114 DOI: 10.4274/nts.014
Nükleer Kardiyolojide Yenilikler: Cihaz, Yazılım ve Radyofarmasötikler
  • Elif Özdemir
  • Deniz Bedel
Nucl Med Semin 2018; 4: 145-156 DOI: 10.4274/nts.018
Kardiyologların Nükleer Kardiyolojiden Beklentileri
  • Dilek Ural
Nucl Med Semin 2018; 4: 157-162 DOI: 10.4274/nts.019

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler