Uygulama Kılavuzu

TNTD, Tc-99m İşaretli Radyofarmasötikler ile Beyin Perfüzyon SPECT Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Bilge Volkan-Salancı
 • Funda Aydın
 • Meryem Kaya
 • Olga Yaylalı
 • Özgür Akdemir
 • Pınar Makineci Koç
 • Tansel Çakır
Nucl Med Semin 2015; 1: 1-7 DOI: 10.4274/nts.2015.001

Derleme

Kardiyak Hibrit Görüntüleme-Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi
 • Sibel Uçak Semirgin
 • Tarık Başoğlu
Nucl Med Semin 2016; 2: 1-8 DOI: 10.4274/nts.2016.001

Derleme

Koroner Arter Hastalığı Tanı ve Yönetiminde Nükleer Kardiyoloji
 • Hülya Yalçın
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2018; 4: 80-95 DOI: 10.4274/nts.012

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler