Derleme

Ağrı Palyasyonunda Radyonüklid Yöntemler
 • Mine Araz
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2020; 6: 20-27 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.005
Ağrı Palyasyonunda Yeni Radyonüklidler
 • Umut Elboğa
Nucl Med Semin 2020; 6: 28-38 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.006
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020
Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hasta Öldüğü Taktirde Radyasyon Çalışanı Olmayan Personel İçin Radyasyon Güvenliği Süreci
 • Fatma Suna Kıraç
 • Aslı Ayan
Nucl Med Semin 2019; 5: 165-168 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0022
Radyonüklid Tedavi Sonrasında Renal Toksisite
 • Nalan Alan Selçuk
 • Türkay Toklu
Nucl Med Semin 2019; 5: 207-212 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0029

Derleme

Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler
 • Elgin Özkan
 • Çiğdem Soydal
Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108 DOI: 10.4274/nts.2015.017
Lineer-Kuadratik Model ve Radyonüklid Tedaviye Uygulanması
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
 • Şerife Ipek Karaaslan
Nucl Med Semin 2015; 1: 144-149 DOI: 10.4274/nts.0023
Radyonüklid Tedavi ve Dozimetrik Yaklaşımlar
 • Nalan Alan Selçuk
 • Türkay Toklu
 • Şerife Ipek Karaaslan
Nucl Med Semin 2015; 1: 158-170 DOI: 10.4274/nts.0025
Radyonüklit Tedavide Radyasyondan Korunma: Hastanın Korunması, Hastaya Bakan Kişilerin Korunması, Hasta Çevresindekilerin Korunması, Çevrenin Korunması
 • Mustafa Demir
Nucl Med Semin 2015; 1: 171-179 DOI: 10.4274/nts.0026

Uygulama Kılavuzu

Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hastanın Tıbbi Durumunda Değişiklik Olması Halinde Radyasyon Güvenliği Süreci: Acil Tıbbi Müdahaleler
 • Aslı Ayan
 • Semra Dönmez
 • Feray Aras
 • Bengül Günalp
 • Suna Kıraç
 • İnci Alıç Özaslan
 • Meral Değer
 • Mustafa Demir
 • Mehmet İnce
 • Bilal Kovan
 • Kamil Köseoğlu
 • Leyla Poyraz
 • Türkay Toklu
 • Bağnu Uysal
 • Nami Yeyin
Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171 DOI: 10.4274/nts.2016.023

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler