Derleme

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Tedavi Planlama
  • Salih Özgüven
  • Tunç Öneş
Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36 DOI: 10.4274/nts.2016.005

Derleme

Prostat Kanserinde Tedavi Modaliteleri
  • İsmail Evren
  • Volkan Tuğcu
Nucl Med Semin 2018; 4: 182-207 DOI: 10.4274/nts.2018.022

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler