Derleme

Nükleer-Radyolojik Acillerde Tıbbi Triyaj
  • Alper Özgür Karaçalıoğlu
Nucl Med Semin 2017; 3: 196-200 DOI: 10.4274/nts.2017.022
Nükleer ve Radyolojik Acillerde Dozimetri
  • Bengül Günalp
Nucl Med Semin 2017; 3: 221-224 DOI: 10.4274/nts.027

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler