YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Acar

Emine Acar

Meme Kanserinde Bekçi Lenf Düğümü Görüntülemesi ve Biyopsisi

(Nucl Med Semin 2017; 3: 103-112)
Akdemir

Özgür Akdemir

TNTD, Tc-99m İşaretli Radyofarmasötikler ile Beyin Perfüzyon SPECT Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 1-7)

TNTD, Radyonüklid Sisternografi Uygulama Klıavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 38-40)

TNTD, F-18 FDG Beyin PET Görüntüleme Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 62-74)

Hareket Bozukluklarında Nükleer Tıp Yöntemleri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 153-160)

Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Kullanımında Günlük İş Akışı ve Protokol Optimizasyonu

(Nucl Med Semin 2017; 3: 12-21)

Onkolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 22-51)

Nörolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 52-58)

Pediatrik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 59-65)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2015 Aralık-2017 Şubat PET/MRG’nin Kullanımına Yönelik Deneyimimiz: İlk 1000 Olgudan Klinik Örnekler

(Nucl Med Semin 2017; 3: 66-77)
Akgün

Ayşegül Akgün

Teranostik Yaklaşımda I-123/I-131 Meta-İyodobenzilguanidin

(Nucl Med Semin 2015; 1: 92-102)
Aksoy

Tamer Aksoy

TNTD, Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 8-14)

TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18)

TNTD, Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 19-23)

TNTD, Çocuklarda Tc-99m ile İşaretli Radyofarmasötikler ve Florit ile Kemik Görüntüleme Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 24-30)

TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37)

TNTD, Çocuklarda Radioiyodin MIBG Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 50-56)

TNTD, Çocuklarda Onkolojik F-18 FDG PET-BT Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 75-79)
Alan Selçuk

Nalan Alan Selçuk

Lineer-Kuadratik Model ve Radyonüklid Tedaviye Uygulanması

(Nucl Med Semin 2015; 1: 144-149)

Radyonüklit Tedavide Kişiselleştirilmiş Dozimetri: Dozimetrik Yöntemler, Artıları ve Eksileri

(Nucl Med Semin 2015; 1: 150-157)

Radyonüklid Tedavi ve Dozimetrik Yaklaşımlar

(Nucl Med Semin 2015; 1: 158-170)
Alıç Özaslan

İnci Alıç Özaslan

Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hastanın Tıbbi Durumunda Değişiklik Olması Halinde Radyasyon Güvenliği Süreci: Acil Tıbbi Müdahaleler

(Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171)

Radyonüklitlerle Tanısal Çalışmalar Sırasında Hasta ve Çevresindeki Kişiler için Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 172-175)

Diyaliz Hastasına Radyonüklit Tedavi Uygulanması Durumunda Radyasyon Elemanı Olmayan Hastane Çalışanları Açısından Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 176-178)
Aliyev

Anar Aliyev

Tiroit Kanserlerinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme

(Nucl Med Semin 2016; 2: 21-30)
Aras

Feray Aras

Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hastanın Tıbbi Durumunda Değişiklik Olması Halinde Radyasyon Güvenliği Süreci: Acil Tıbbi Müdahaleler

(Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171)

Radyonüklitlerle Tanısal Çalışmalar Sırasında Hasta ve Çevresindeki Kişiler için Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 172-175)

Diyaliz Hastasına Radyonüklit Tedavi Uygulanması Durumunda Radyasyon Elemanı Olmayan Hastane Çalışanları Açısından Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 176-178)

Akciğer Ventilasyon Perfüzyon Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme

(Nucl Med Semin 2016; 2: 37-41)

Benign ve Malign Kemik Lezyonlarını Değerlendirmede Tek Foton Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografinin Değeri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 9-14)

Teranostik Platformlarda Moleküler Görüntüleme Yöntemleri

(Nucl Med Semin 2015; 1: 120-127)
Argon

Murat Argon

Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

(Nucl Med Semin 2017; 3: 113-120)
Atasever

Tamer Atasever

Enfeksiyon ve Enflamasyon Görüntülemesinde F-18 Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi

(Nucl Med Semin 2016; 2: 79-89)
Atay

Lütfiye Özlem Atay

Hareket Bozukluklarında Nükleer Tıp Yöntemleri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 153-160)

Tanısal Görüntülemede Son Basamak: Entegre PET/MR Cihazı ve Türkiye’de İlk Deneyimler

(Nucl Med Semin 2017; 3: 1-4)

Onkolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 22-51)

Nörolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 52-58)

Pediatrik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 59-65)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2015 Aralık-2017 Şubat PET/MRG’nin Kullanımına Yönelik Deneyimimiz: İlk 1000 Olgudan Klinik Örnekler

(Nucl Med Semin 2017; 3: 66-77)
Ayan

Aslı Ayan

Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hastanın Tıbbi Durumunda Değişiklik Olması Halinde Radyasyon Güvenliği Süreci: Acil Tıbbi Müdahaleler

(Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171)

Radyonüklitlerle Tanısal Çalışmalar Sırasında Hasta ve Çevresindeki Kişiler için Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 172-175)

Diyaliz Hastasına Radyonüklit Tedavi Uygulanması Durumunda Radyasyon Elemanı Olmayan Hastane Çalışanları Açısından Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 176-178)
Aydın

Funda Aydın

TNTD, Tc-99m İşaretli Radyofarmasötikler ile Beyin Perfüzyon SPECT Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 1-7)

TNTD, Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 8-14)

TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18)

TNTD, Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 19-23)

TNTD, Çocuklarda Tc-99m ile İşaretli Radyofarmasötikler ve Florit ile Kemik Görüntüleme Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 24-30)

TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37)

TNTD, Radyonüklid Sisternografi Uygulama Klıavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 38-40)

TNTD, Çocuklarda Radioiyodin MIBG Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 50-56)

TNTD, F-18 FDG Beyin PET Görüntüleme Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 62-74)

TNTD, Çocuklarda Onkolojik F-18 FDG PET-BT Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 75-79)

Nedeni Bilinmeyen Ateşte F-18 Florodeoksiglukoz-Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografinin Rolü

(Nucl Med Semin 2016; 2: 122-133)

Demansta Nükleer Tıp Yöntemleri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 144-152)

Editörden

(Nucl Med Semin 2016; 2: -)
Aydın Güngör

Hülya Aydın Güngör

Demansta Klinik Bulgular

(Nucl Med Semin 2016; 2: 134-138)
Aydos

Uğuray Aydos

Onkolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 22-51)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2015 Aralık-2017 Şubat PET/MRG’nin Kullanımına Yönelik Deneyimimiz: İlk 1000 Olgudan Klinik Örnekler

(Nucl Med Semin 2017; 3: 66-77)
Anasayfa Arşiv Arama Menü