YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Öneş

Tunç Öneş

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Tedavi Planlama

(Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36)
Özbaş

Serdar Özbaş

Tiroid Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 151-158)
Özcan

Z Özcan

Türkiye’de Nükleer Tıp “Tarihsel Yolculuğumuzda Dönüm Noktaları”

(Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0)
ÖZCAN

Zehra ÖZCAN

Editörden

(Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0)
Özcan

Zehra Özcan

Önyazı

(Nucl Med Semin 2016; 2: 0-0)

Editörden

(Nucl Med Semin 2017; 3: -)
Özcan Kara

Pelin Özcan Kara

TNTD, Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 8-14)

TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18)

TNTD, Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 19-23)

TNTD, Çocuklarda Tc-99m ile İşaretli Radyofarmasötikler ve Florit ile Kemik Görüntüleme Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 24-30)

TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37)

TNTD, Çocuklarda Radioiyodin MIBG Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 50-56)

TNTD, Çocuklarda Onkolojik F-18 FDG PET-BT Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 75-79)

Epilepside Nükleer Tıp Yöntemleri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 161-167)
Özçelik

Mahsun Özçelik

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2015 Aralık-2017 Şubat PET/MRG’nin Kullanımına Yönelik Deneyimimiz: İlk 1000 Olgudan Klinik Örnekler

(Nucl Med Semin 2017; 3: 66-77)
Özdoğan

Özhan Özdoğan

TNTD, I-131 ile Hipertiroidizm Tedavi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 44-49)
Özer

A. Yekta Özer

Nükleer Tıpta İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Teranostik Kullanımları

(Nucl Med Semin 2015; 1: 109-119)
Özgen Kıratlı

Pınar Özgen Kıratlı

TNTD, Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 8-14)

TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18)

TNTD, Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 19-23)

TNTD, Çocuklarda Tc-99m ile İşaretli Radyofarmasötikler ve Florit ile Kemik Görüntüleme Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 24-30)

TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37)

TNTD, Çocuklarda Radioiyodin MIBG Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 50-56)

TNTD, Çocuklarda Onkolojik F-18 FDG PET-BT Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 75-79)
Özgüven

Salih Özgüven

Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Tedavi Planlama

(Nucl Med Semin 2016; 2: 31-36)
Özkan

Elgin Özkan

Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler

(Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108)

Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

(Nucl Med Semin 2017; 3: 129-139)

Jinekolojik Malignitelerde Sentinel Lenf Nodu Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 140-150)
Özkılıç

Hayal Özkılıç

TNTD, Tiroit Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 41-43)

TNTD, I-131 ile Hipertiroidizm Tedavi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 44-49)
Anasayfa Arşiv Arama Menü