YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Tez

Mesut Tez

Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

(Nucl Med Semin 2017; 3: 129-139)
Toklu

Türkay Toklu

Lineer-Kuadratik Model ve Radyonüklid Tedaviye Uygulanması

(Nucl Med Semin 2015; 1: 144-149)

Radyonüklit Tedavide Kişiselleştirilmiş Dozimetri: Dozimetrik Yöntemler, Artıları ve Eksileri

(Nucl Med Semin 2015; 1: 150-157)

Radyonüklid Tedavi ve Dozimetrik Yaklaşımlar

(Nucl Med Semin 2015; 1: 158-170)

Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hastanın Tıbbi Durumunda Değişiklik Olması Halinde Radyasyon Güvenliği Süreci: Acil Tıbbi Müdahaleler

(Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171)

Radyonüklitlerle Tanısal Çalışmalar Sırasında Hasta ve Çevresindeki Kişiler için Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 172-175)

Diyaliz Hastasına Radyonüklit Tedavi Uygulanması Durumunda Radyasyon Elemanı Olmayan Hastane Çalışanları Açısından Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 176-178)
Tokmak

Handan Tokmak

TNTD, Tümör Görüntülemede SPECT-BT Hibrid Görüntüleme Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 57-61)
Töre

Güzin Töre

TNTD, Tiroit Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 41-43)

TNTD, I-131 ile Hipertiroidizm Tedavi Uygulama Kılavuzu 2.0

(Nucl Med Semin 2015; 1: 44-49)

TNTD, Tümör Görüntülemede SPECT-BT Hibrid Görüntüleme Uygulama Kılavuzu

(Nucl Med Semin 2015; 1: 57-61)
Tuncel

Murat Tuncel

Sentinel Lenf Bezi Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar

(Nucl Med Semin 2017; 3: 78-88)
Turoğlu

Halil Turgut Turoğlu

Benign ve Malign Kemik Lezyonlarını Değerlendirmede Tek Foton Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografinin Değeri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 9-14)
Türeli

Derya Türeli

Benign ve Malign Kemik Lezyonlarını Değerlendirmede Bilgisayarlı Tomografinin Değeri

(Nucl Med Semin 2016; 2: 15-20)
Anasayfa Arşiv Arama Menü