YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Uçak Semirgin

Sibel Uçak Semirgin

Kardiyak Hibrit Görüntüleme-Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi

(Nucl Med Semin 2016; 2: 1-8)
Uçmak Vural

Gülin Uçmak Vural

Editörden

(Nucl Med Semin 2015; 1: 0-0)

Nükleer Tıpta İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Teranostik Kullanımları

(Nucl Med Semin 2015; 1: 109-119)

Teranostik Platformlarda Moleküler Görüntüleme Yöntemleri

(Nucl Med Semin 2015; 1: 120-127)
Uslu Beşli

Lebriz Uslu Beşli

Pediatrik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamaları

(Nucl Med Semin 2017; 3: 59-65)
Uysal

Bağnu Uysal

Radyoaktif Madde veya Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hastanın Tıbbi Durumunda Değişiklik Olması Halinde Radyasyon Güvenliği Süreci: Acil Tıbbi Müdahaleler

(Nucl Med Semin 2016; 2: 168-171)

Radyonüklitlerle Tanısal Çalışmalar Sırasında Hasta ve Çevresindeki Kişiler için Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 172-175)

Diyaliz Hastasına Radyonüklit Tedavi Uygulanması Durumunda Radyasyon Elemanı Olmayan Hastane Çalışanları Açısından Radyasyon Güvenliği Süreci

(Nucl Med Semin 2016; 2: 176-178)
Anasayfa Arşiv Arama Menü