Editörden

Editörden

  • A. Firat Güngör

Nucl Med Semin 2016;2(2):0-0

Değerli meslektaşlarım,

“Nükleer Tıp Seminerleri” dergisinin 2016 yılı 2. sayısı “Enfeksiyon ve Enflamasyonda Nükleer Tıp Uygulamaları” konusuna adanmıştır.

Nükleer Tıp’ta enfeksiyon görüntüleme tarihsel olarak üç fazlı kemik sintigrafisi ve Ga-67 sitrat ile başlamış; 1970’li yıllarda In-111 işaretli lökosit sintigrafisi ile spesifik ve hayli ilgi çekici bir modalite haline gelmiş; 1980’li yıllarda da Tc-99m ile işaretli “hexamethypropyleneamine oxime” (HMPAO) lökosit sintigrafisi ile ivmelenmiştir. Daha sonra PET ajanlarının da kullanıma girmesiyle enfeksiyon ve enflamasyonun moleküler görüntülemesi ile ilgili klinik uygulamalar ve akademik çalışmalar sayıca belirgin artış göstermiştir. FDG dışındaki PET ajanları ile ilgili olarak dergi içeriğinde de detaylı bilgileneceğimiz ajanlarla deneysel çalışmalar hala günümüzde de devam etmektedir. Diğer taraftan, uluslar arası rehberlerde “nedeni bilinmeyen ateş” durumunda FDG PET/BT ilk basamak görüntüleme protokolü olarak önerilen bir modalite durumuna gelmiştir. “European Medicines Agency (EMEA) ve onun bir alt yapılanması olan “Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) komitesi, Avrupa Birliği ülkelerinde FDG PET/BT’nin enfeksiyon ve enflamasyonda kullanılabileceğini resmi olarak önermişler ve 2010 yılında yayınladıkları raporda belirtmişlerdir.

Bu sayıda, sizlerin de ilgi ile okuyacağınızı, yararlı olacağını ve klinik çalışmalarınıza ışık tutacağını ümit ettiğimiz enfeksiyon ve enflamasyonun moleküler görüntülemesinde kullanılan gama kamera SPECT ajanları, PET ajanları ve en sık karşılaşılan klinik durumlar (ortopedik protezler, diyabetik ayak, nedeni bilinmeyen ateş) konuları, alanlarında uzman ve deneyimli yurt içi ve yurt dışından nükleer tıp ve ortopedi camiasından değerli meslektaşlarımız tarafından hazırlanmıştır. Kendilerine en derin teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. A. Fırat Güngör
Emsey Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul