Editörden

Editörden

  • Funda Aydın

Nucl Med Semin 2016;2(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

“Nükleer Tıp Seminerleri” dergisinin 2016 yılı 3. sayısı “Nörolojik Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.

Nörolojik hastalıklarda klinik bulgular önemlidir. Ancak beyin gibi oldukça işlevsel (dikkat, bellek, dil gibi) olan ve tüm vücudu yöneten bir organın hastalıklarının tanısı güç olmaktadır. Tanıda görüntüleme yöntemleri oldukça önemli rol oynamaktadır. Morfolojik görüntüleme yöntemleri, özellikle Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Özellikle fonksiyonel MRG bu konuda büyük yarar sağlamaktadır.

Nörolojik hastalıklarda yapısal bir takım değişiklikler olmadan önce, perfüzyon ve metabolizma başta olmak üzere, fonksiyonel bozukluklar daha erken dönemde oluşmaktadır. Bozulmuş perfüzyon nükleer tıp yöntemlerinden “Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)” ile erken dönemde gösterilebilmektedir.

Son yıllarda “Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)”nin yaygın kullanıma girmesi ile nörolojik hastalıklarda erken dönemde ortaya çıkan, başta metabolizma (FDG) olmak üzere, fonksiyonel değişiklikleri gösterebilme olanağı sağlanmıştır. FDG dışındaki PET ajanları ile de, dergi içeriğinde de detaylı bilgileneceğimiz gibi, hem rutin hem de bilimsel çalışmalar günümüzde devam etmektedir.

Ülkemizde çoğu nükleer tıp merkezinde FDG PET görüntüleme mümkün olduğu halde nörolojik hastalıklarda yeterince yapılamamaktadır. Biz bu sayıda gerek kendi camiamızdaki arkadaşlarımıza, gerekse başta nörologlar olmak üzere diğer hekim arkadaşlarımıza ulaşarak bu konuda nükleer tıp görüntüleme yöntemlerini hatırlatmak, daha detaylı bilgi vermek ve bu hastalıklarda kullanımını artırmayı hedefledik.  

Bu sayıda, sizlerin de ilgi ile okuyacağınızı, yararlı olacağını ve klinik çalışmalarınıza ışık tutacağını ümit ettiğimiz “Demans”ı klinik, radyolojik ve nükleer tıp yöntemleri ile ele aldık. Demans tanısında MRG görüntüleme bulguları, moleküler görüntülemede kullanılan gama kamera SPECT ajanları, PET ajanları ve en sık karşılaşılan klinik durumlar alanlarında uzman ve deneyimli radyolog, nükleer tıp ve nöroloji camiasından değerli meslektaşlarımız tarafından hazırlanmıştır.

Ayrıca “Hareket Bozuklukları” bu sayımızda ele alınmış olup, bu konuda yazarlarımız hem literatür bilgilerini hem de kendi deneyimlerini bizimle paylaşmışlardır.
Son olarak oldukça önemli bir konu olan “Epilepsi” konusu ele alınmış ve bu konudaki güncel literatür bilgileri ve yaklaşımlar bizlerle paylaşılmıştır.

Kendilerine ayırdıkları zaman, verdikleri emek, bilgi ve tecrübelerinden dolayı en derin teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Funda AYDIN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Antalya