Editörden

Editörden

  • Hakan Demir

Nucl Med Semin 2018;4(2):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Son yıllarda Nükleer Tıp disiplini içinde çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle Onkolojide radyonüklidlerle kişiselleştirilmiş tedavi ve teranostik yaklaşımlar çığır açmakta ve yeni umutlar vadetmektedir. Konvansiyonel nükleer tıp çalışmalarımızın ve günlük nükleer tıp pratiğimizin önemli bir bölümünü oluşturan nükleer kardiyoloji çalışmaları alanında da önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin 2018 yılı 2. sayısında “Nükleer Kardiyoloji” konusu ele alınmaktadır.

Günümüzde kalp hastalıklarının tanısı ve yönetiminde pek çok anatomik ve fonksiyonel görüntüleme tekniği birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda nükleer kardiyoloji alanında gerek yazılım gerekse donanım anlamında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler daha düşük doz radyasyon maruziyeti ile daha hızlı ve daha ayrıntılı görüntüler alınmasını sağlamaktadır. Böylece nükleer kardiyolojik çalışmaların kalite ve güvenirliliği ile birlikte hasta konforu da artmaktadır. Miyokard perfüzyonunu ortaya koyan yeni SPECT ve PET radyofarmasötiklerinin yakın gelecekte rutine girmesi ile birlikte nükleer kardiyolojide yeni ufuklar açılacaktır. Bu sayıda tüm bu güncel gelişmeleri ele alan makaleler yer almaktadır. Ayrıca kardiyoloji uzmanlarının hangi endikasyonlarla hastalarını nükleer kardiyoloji tetkiklerine yönlendirdiği ve nükleer tıp raporunda olgu özelliklerine göre nelerin değerlendirilmesinin beklendiği bir kardiyolog tarafından ele alınmıştır.

Sizlerin de ilgi ile okuyacağını düşündüğüm nükleer kardiyolojide güncel yaklaşımların özellikle vurgulandığı bu bölümün hazırlanmasına zaman ve emek harcayan değerli meslektaşlarımıza en derin teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

 

Dr. Hakan Demir

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye