Editörden

Editörden

  • Cüneyt Türkmen

Nucl Med Semin 2019;5(2):0-0

Radyoembolizasyon: Karaciğer Tümörlerinde Palyasyon ve Ötesi

Yaygın olarak kullanılan ismi ile radyoembolizasyon ya da selektif intraarteriyel radyomikroküre tedavisi karaciğer tümörlerinde radyasyon tedavisinin etkin kullanımına olanak sağlayan bir lokal tedavi seçeneği olarak girişimsel onkolojide önemli bir adım olmuştur. İleri evre primer ve metastatik karaciğer tümörlerinin tedavisindeki palyatif etkisi klinik çalışmalarda tanımlanmış olan bu tedavinin, kişiselleştirilmiş güncel uygulamaları, beklentileri palyasyonun ötesine taşımaktadır. Radyoembolizasyon tedavisinde tümörün selektif hedeflenmesi, sağlam karaciğer parankiminde maksimum korumaya yönelik geliştirilen teknikler, doz-yanıt ilişkisini ortaya koyan çalışmalar ve dozimetrik yaklaşımın öne çıkması tedavinin geliştirilmesinde ivme oluşturan etkenlerdir. Bu gelişmelere paralel olarak “radyasyon segmentektomi” ve “radyasyon lobektomi” uygulamaları, köprü tedavi seçeneği olarak uygulamalarının artması da yakın gelecekte radyoembolizasyon tedavisinin onkolojide daha etkin rol alacağına işaret etmektedir.

Onkolojik tedavilerde paradigmanın moleküler hedefli tedaviler, immünoterapi ve teranostik uygulamalar gibi kişiselleştirilmiş tedavilere hızlıca evrildiği günümüzde Girişimsel Radyoloji ve Nükleer Tıp uzmanlık alanlarının takım çalışmasını gerektiren radyoembolizasyonun kişiselleştirilmesi multidisipliner yaklaşımla doğrudan ilişkilidir. Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin bu sayısında radyoembolizasyon tedavisinin güncel uygulamalarını Nükleer Tıp ve Girişimsel Radyoloji bakış açısı ile gözden geçirmeyi planlarken amacımız, tedaviye ilişkin temel bilgilerin yanı sıra, yazarların klinik tecrübelerinin de okuyuculara aktarılmasını sağlamaktı. Bu sayıya katkıda bulunan, güncel literatür bilgisini ve kişisel tecrübelerini okuyucularla paylaşan yazarlara en içten teşekkürlerimi sunarım. Radyoembolizasyon tedavisine ilişkin bu özel sayının klinik uygulamalarınıza katkısı olması dileğiyle.

Prof. Dr. Cüneyt Türkmen

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı