Editörden

Editörden

  • Belkıs Erbaş

Nucl Med Semin 2019;5(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Nükleer Tıp alanında önemli bir açığı dolduran “Nükleer Tıp Seminerleri” dergisinin bu sayısı nefroürolojik alanda yapılan nükleer tıp uygulamalarına ayrıldı. 1970’li yıllardan beri uygulanan böbrek sintigrafisi gibi görüntüleme yöntemleri geçen zamanda fazla bir değişim göstermeden halen kullanılmaya devam ederken, özellikle PET uygulamalarının yaygınlaşması sonucunda nefroürolojik sistem tümörlerin görüntülenmesinde kullanılan yeni yöntemler de bu alanda yer bulmaktadır. Bu sayıda klasik uygulamalardan olan dinamik böbrek sintigrafisi, kortikal böbrek sintigrafisi, tümöral patolojilerde kullanılan PET/BT uygulamaları ve son yıllarda yaygınlaşan radyonüklidik tedavilerde ortaya çıkabilen nefrotoksisite konularına değinildi. Ayrıca bir klinisyenin bakış açısı ile nükleer tıp yöntemlerinin tanı ve takipteki yerini tartışan bir makale de bulunmaktadır. Güncel bilgiler ile hazırlanan bu makalelerin sizlere faydalı olacağını umarak saygılarımı sunarım..

Dr. Belkıs Erbaş