Editörden

Editörden

  • Özlem Özmen

Nucl Med Semin 2021;7(2):0-0

Değerli meslektaşlarım,

Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin bu sayısında tedavi yanıtını değerlendirmede pozitron emisyon tomografisinin yerini tartışmayı amaçladık. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı verilerine göre 2020 yılında dünya çapında tahmini 19,3 milyon yeni kanser vakası ve yaklaşık 10,0 milyon kansere bağlı ölüm gerçekleşmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019’daki tahminlerine göre 70 yaş altında gerçekleşen ölüm nedenleri arasında pek çok ülkede kanser bir ya da ikinci sırada yer almaktadır. Hastalığın erken tanısı, nükslerin erken dönemde tespiti ve etkili tedavi yöntemlerinin belirlenmesi onkolojik hasta grubunda sağkalım açısından önemlidir. Son yıllarda kanser ve mikro çevresindeki mekanizmaların daha iyi anlaşılması mutasyonların ve immüno modülatörlerin oynadığı rolün keşfedilmesi bilinen sitotoksik ajanlar yanında yeni tedavi alternatiflerinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Ancak mevcut tedavi seçenekleri ciddi yan etkileri olabilen, pahalı ve zaman zaman zor ulaşılabilen ilaç ve yöntemleri içermektedir. Tedavi sonrası görüntülemeler, tedavi seçeneklerinin doğru kullanımı, tedavinin etkinliğinin belirlenmesi, etkisiz tedavilerin toksisitelerinden kaçınmak ve prognoz tahmini açısından yol göstericidir. Tümör boyutundaki azalmanın referans alındığı morfolojik görüntüleme yöntemlerinin tedavi başarısını öngörmede yetersiz kalması patofizyolojik ve moleküler süreçleri izleyen PET/BT ve PET/MR gibi fonksiyonel görüntüleme yöntemlerinin önemini artırmıştır. Tedavi yanıtı değerlendirmede PET konulu sayımızda Prof. Dr. Ali Fuat Yapar’ın konuk editörlüğünde farklı tümör tipleri ve farklı tedavi seçeneklerinde tedavi yanıtının değerlendirilmesinde PET görüntülemenin yerini irdeledik. Kendi alanında birbirinden deneyimli hocalarımızın katkılarıyla güncel bilgilerin yer aldığı, zaman zaman okuyucuya ip uçları sunan zengin içerikli bir sayı hazırladık. Emek veren kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor, ilgi ile okuyacağınız bir kaynak olmasını ümit ediyorum.

Saygılarımla,

Dr. Özlem Özmen
Editör