Editörden

Editörden

  • Özlem Özmen

Nucl Med Semin 2022;8(1):0-0

Değerli meslektaşlarım,

Dergimizin bu sayısında kas iskelet sistemi görüntülemede kullanılan nükleer tıp yöntemlerini farklı disiplinlerle birlikte değerlendirmek istedik. Kas iskelet sisteminin sintigrafik görüntülemesi 1970’lerin başlarında kemik sintigrafisinin kullanıma girmesine dayanır. Kemiğin yapısında meydana gelen değişiklikleri erken dönemde saptayabilen ve tüm vücudu görüntüleme imkânı sağlayan bu yöntem kemiğin dejeneratif, travmatik, metabolik hastalıklarının saptanmasında, benign ve malign kemik patolojilerinin tanısında önemli yere sahiptir. Kemik ve yumuşak dokunun enfektif- enflamatuvar hastalıklarında tanı ve tedavi sürecinin izlenmesinde, özellikle protezlerin neden olduğu artefaktlar nedeniyle radyolojik görüntülemelerin başarısız olduğu durumlarda sintigrafik görüntüleme büyük katkı sağlamıştır. Zaman içerisinde kemik ve tümör için daha duyarlı radyofarmasötiklerin geliştirilmesi, daha iyi görüntü rezolüsyonunun elde edildiği PET sistemlerinin kullanımı kas iskelet sisteminin değerlendirmesinde yeni alternatifler ortaya çıkarmıştır. Yine bu dönemde SPECT sistemlerine anatomik korelasyon imkânı sunan BT’nin entegresyonu görüntülemenin doğruluğunu ve tanı başarısını artırmıştır.

Prof. Dr. Zehra Özcan’nın konuk editörlüğünde kas iskelet sisteminde nükleer tıp yöntemlerinin ele alındığı sayımızda ilgili branşlar ile birlikte ve güncel gelişmeler ışığında sintigrafik görüntülemenin yerini irdeledik. Bu güzel sayının oluşmasında emek veren, deneyim ve bilgilerini bizlerle paylaşan çok değerli hocalarımıza, özenli ve detaylı bir çalışma yürüten konuk editörümüze en derin şükranlarımı sunuyorum. Konunun her yönüyle değerlendirildiği geniş kapsamlı sayımızı severek okumanızı temenni ediyorum.

Saygılarımla,
Dr. Özlem Özmen
Editör