Editörden

Editörden

  • K. Metin Kır

Nucl Med Semin 2022;8(2):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Derginin bu sayısı, gastroenterolojide PET dışı Nükleer Tıp uygulamalarına ayrıldı. Bu bağlamda, geçmişte çok sık kullanılan karaciğer dalak sintigrafisinin günümüzde hemen hiç kullanılmadığı, bazı incelemelerin farklı nedenlerle artık hiç kullanılmadığı bilinmektedir. Bu yüzden; karaciğer dalak sintigrafisi, C-14 üre nefes testi, Schilling testi gibi tetkikler, Nostaljik İncelemeler başlığı altında gözden geçirilmiştir. Yakın zamana kadar, hepatobiliyer incelemeler için bile, radyofarmasötik temininde güçlükler yaşanmakta idi. Hepatobilier Sintigrafi, Gastrointestinal Kanama Yeri ve Meckel Divertikülü İncelemesi Karaciğer Kan Havuzu Görüntülenmesi ve Selektif Dalak Sintigrafisi ayrı başlıklar altında irdelenmiştir.

Gastrointestinal sistemde motilite çalışmaları için radyofarmasötik hazırlanması ve standardizasyonu, incelemenin özelliği gereği özel önem arz eder. Hastada, mevcut motiliteyi etkilemeden, fizyolojik sonuçlar elde edebilmeyi sağlayan bu incelemeler de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eskisi kadar sık kullanılmamaktadır. Motilite incelemeleri de ayrı bir başlık altında derlenmeye çalışılmıştır.

Derginin bu sayısının hazırlanmasına katkıda bulunan meslektaşlarıma müteşekkirim. Sayın Editörler, Dr. Tamer Özülker ve Dr. Özlem Özmen’e bize bu olanağı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Her türlü sabır, destek ve özverisi için dergi sekreterimiz Özlem Çelik’e teşekkürü borç bilirim.

Derginin bu sayısının, okuyuculara yararlı olacağını umuyorum. Sevgi ve saygı ile….

Dr. K. Metin Kır

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı