Editörden

Editörden

  • Yasemin Şanlı

Nucl Med Semin 2022;8(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Günümüzde jinekolojik maligniteler kansere bağlı ölümlerin önemli bir nedeni olmaya devam etmekte ve halen ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda 18F-FDG (Flor-18 Floro-deoksi-glukoz) PET/BT (Pozitron Emisyon Tomografi ile entegre Bilgisayarlı Tomografi) görüntüleme pek çok malignitede olduğu gibi jinekolojik kanserlerde de evreleme, tedavi yanıtı değerlendirme, nüksün değerlendirilmesi ve radyoterapi planlaması amaçlı yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Jinekolojik malignitelerde tedavi yönetimine katkısı ile cerrahi, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi yaklaşımında önemli değişikliklere neden olması PET/BT görüntülemeyi bir üst basamağa taşımış, klinik rutinde vazgeçilmez bir görüntüleme modalitesi haline getirmiştir.

Nükleer Tıp Seminerleri’nin bu sayısı jinekolojik malignitelerde PET/BT görüntülemeye ayrılmış olup, rutin pratikte PET/BT uygulamaları güncel literatür ışığında özetlenmiştir.

Bu sayının hazırlanması sırasında büyük emekleri olan bölüm yazarları değerli meslektaşlarıma, Nükleer Tıp Seminerleri dergimizin değerli editörleri meslektaşlarım Prof. Dr. Tamer Özülker ve Prof. Dr. Özlem Özmen’e; yazım aşamasında desteğini esirgemeyen yayınevi ekibine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Dergimizin bu sayısının klinik pratiğimize katkısı olması dileğiyle,

Prof. Dr. Yasemin Şanlı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı