Editörden

Editörden

  • Özlem Özmen

Nucl Med Semin 2022;8(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Nükleer Tıp Seminerleri dergimizin 2022 yılı son sayısında konu başlığı olarak jinekolojik kanserleri seçtik. Jinekolojik kanserler, kadın popülasyonunda kanser ilişkili ölüm sebepleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Tedavi seçeneklerinin tanı anındaki evreye göre farklılık gösterdiği hastalıkta PET/BT görüntülemenin özellikle nodal ve uzak metastazların saptanmasında önemli role sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca jinekolojik kanserlerde tedavi sonrası nükslerin erken tanısında yöntemin başarısı kanıtlanmıştır. Ülkemizde ve dünyada F-18 FDG, onkolojik görüntülemede en sık tercih edilen PET radyofarmasötiği olmakla birlikte Ga-68 FAPI, F-18 FES, F-18 FLT gibi yeni geliştirilen radyofarmasötikler jinekolojik kanserlerin PET ile görüntülemesinde kullanılmaya başlamıştır. Son yıllarda yüksek duyarlılıktaki moleküler görüntüleme yapan PET sistemlerinin yüksek rezolüsyon ve yumuşak doku kontrastı sağlayan MR ile entegre edildiği PET/MR, jinekolojik kanserlerde primer tümör değerlendirilmesinde önemi artan, hassas ve tanısal avantajları gösterilmiş bir görüntüleme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Jinekolojik Onkolojide PET/BT Görüntüleme” konusunun ele alındığı sayımızda over, endometrium, serviks, vajen, vulva kanserlerinde PET görüntüleme ve jinekolojik kanserlerde sentinel lenf nodu haritalama konuları deneyimli meslektaşlarımız tarafından ele alınmıştır. Ayrıca jinekolojik kanserde güncel radyoterapi uygulamaları radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından titizlikle özetlenmiştir. Sizlerin de ilgi ile okuyacağınızı düşündüğümüz bu bölümün hazırlanmasında emeği geçen başta konuk editörümüz Prof. Dr. Yasemin Şanlı olmak üzere tüm davetli yazarlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Özlem Özmen