Editörden

Editörden

  • Serap Teksöz

Nucl Med Semin 2023;9(1):0-0

Değerli arkadaşlarım ve okurlar,

Günümüzde radyofarmasötiklerin tasarımı ve geliştirilmesinde önemli aşamalar kaydedilmektedir. Bu sayıda sizlere radyofarmasötiklerin klinik öncesi ve klinik uygulamalardaki güncel gelişmelerini içeren derlemeler ile birlikte uygulamada tamamlayıcı olacağını düşündüğümüz kalite kontrol, radyokorunum ve radyoaktif maddelerin güvenli taşınması konularını içeren derlemeleri hazırladık. Birbirini tamamlayan konuları içeren bu sayı fizik, kimya ve ecza bilim dallarından oluşan araştırmacı grubumuzla gerçekleştirilen bir takım çalışması olmuştur.

Bu sayının hazırlanmasında emeği geçen, güncel literatür bilgisini okuyucularımızla paylaşan arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

Bununla birlikte uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, bize yol gösteren, bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan ve bir dönem TNTD Radyofarmasi Çalışma Grubu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Perihan Ünak hocamıza ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

Editörlerlerimiz, Prof. Dr. Tamer Özülker ve Prof. Dr. Özlem Özmen’e bize bu olanağı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Derginin bu sayısının, okuyuculara yararlı olacağını umuyorum.

Prof. Dr. Serap Teksöz