Editörden

Editörden

  • Yavuz Anacak
  • Fatma Sert

Nucl Med Semin 2023;9(3):0-0

Sayın okurlar,

Cerrahi ve kemoterapiyle birlikte önemli kanser tedavi yöntemlerinden olan radyoterapi uygulamaları büyük bir hızla gelişmekte ve yenilenmektedir. Radyolojik görüntülemedeki başdöndürücü ilerlemeler radyoterapinin gelişmesini hızlandıran en önemli etkendir. Günümüzde tümörü çok daha iyi görüntüleyip, daha küçük radyasyon hacimleri kullanarak tedavi edebiliyoruz. Yakın zamana dek tümörü ve çevresindeki sağlam yapıları sadece anatomik olarak görüntüleme olanağı varken PET görüntülemenin klinik uygulamaya girmesiyle birlikte artık tümör dokusunu sağlıklı dokulardan daha iyi ayırt edebiliyoruz. Böylece biz radyasyon onkologları daha küçük radyoterapi sahaları ve daha düşük sağlıklı organ dozlarıyla tedavimizi planlayarak tümörü öldürücü yüksek radyasyon dozlarına rahatlıkla ulaşabiliyoruz. PET görüntüleme, kısa süre içerisinde radyasyon onkologlarının en büyük yardımcılarından birisi haline gelmiş oldu.

Burada şüphesiz ki; tümör kontrolünde PET’in sağladığı başarının esas kaynağı nükleer tıp ile radyasyon onkolojisi arasındaki iş birliğinin sağlanmış olmasıdır. İki kardeş disiplinin kanser tanı ve tedavisindeki yeri çok önemlidir. Günlük pratiğimizde bu iş birliği nükleer tıp uzmanlarının tümörün lokal-bölgesel yayılımını ve uzak metastazlarını tanımlaması ve radyasyon onkoloğunun da buna dayanarak radyoterapi endikasyonu koyması ve tedavi sahalarını PET görüntülemeye göre şekillendirerek gerekli doz modifikasyonlarını yapması şeklinde gelişmektedir. Bunu bir sonraki adımı kanser hastasının daha PET görüntüleme aşamasında nükleer tıp uzmanı ve radyasyon onkoloğu tarafından birlikte değerlendirilerek, PET/BT simülasyon ile radyoterapi sahalarının dizayn edilmesi ve tedavi sonrasındaki izlem sürecinde de lokal yineleme ve uzak metastazların birlikte değerlendirilmesidir.

PET/BT’nin radyasyon onkolojsindeki kullanım alanlarının değerlendirildiği bu özel sayının hem nükleer tıp hem de radyasyon onkolojisi hekimleri, sağlık fizikçileri, radyofarmasistler, nükleer tıp ve radyoterapi teknikerleri tarafından ilgiyle okunacağını umuyoruz. Bu sayıda emeği geçen, değerli radyasyon onkolojisi hocalarımıza, Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin bu sayısını radyasyon onkolojisine ayıran Nükleer Tıp Derneği’ne ve editör sayın Prof. Dr. Tamer Özülker’e teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Yavuz Anacak
Doç. Dr. Fatma Sert