Cilt 7, Sayı 3

Kasım 2021
(2) Editörden, (2) Diğer, (12) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2021; 7: 0-0
Editörden
 • Tamer Özülker
Nucl Med Semin 2021; 7: 0-0

Derleme

Nöroendokrin Neoplazilerde Patolojik Özellikler ve Histopatolojik Sınıflamalar
 • Mine Güllüoğlu
 • Melek Büyük
 • Neslihan Berker
Nucl Med Semin 2021; 7: 252-262 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0025
Gastrik Nöroendokrin Tümörlerin Tanı ve Tedavisi
 • Meltem Ergün
Nucl Med Semin 2021; 7: 263-269 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0026
Metastatik Nöroendokrin Tümörlere Onkoloji Gözüyle Yaklaşım
 • Selçuk Ergen
Nucl Med Semin 2021; 7: 270-273 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0027
G3 Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım
 • Hande Turna
Nucl Med Semin 2021; 7: 274-277 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0028
Nöroendokrin Tümörlerin Radyolojik Görüntülemesi
 • Ömer Yıldız
 • Hatem Hakan Selçuk
Nucl Med Semin 2021; 7: 278-284 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0029
NET’lerin Tanısında Nükleer Tıbbın Yeri
 • Elgin Özkan
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 285-292 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0030
Feokromasitoma ve Paragangliomalarda Görüntüleme ve Tedavi
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 293-299 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0031
PRRT’nin NET’teki Yeri: Lu-177 PRRT ve Yeni Bakış Alfa tedavi
 • Seçkin Bilgiç
 • Emre Demirci
 • Nalan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 300-309 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.032
Peptid Reseptör Radyonüklit Tedavide Dozimetri Gerekli Mi?
 • Seval Beykan
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2021; 7: 310-315 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0033
Nöroendokrin Tümörlere Endokrinolog Gözü ile Yaklaşım: Nöroendokrin Tümör Belirteçleri ve Karsinoid Kriz Yönetimi
 • Ayşa Hacıoğlu
 • Züleyha Karaca
 • Fahrettin Keleştimur
Nucl Med Semin 2021; 7: 316-325 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0034
Karaciğerin Metastatik Nöroendokrin Tümörlerine Tedavi Yaklaşımı: Radyoembolizasyonun Yeri
 • Özgül Ekmekçioğlu
 • Pelin Arıcan
 • Gamze Berk
Nucl Med Semin 2021; 7: 326-330 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0035
Nöroendokrin Tümörlerin Görüntüleme ve Tedavisinde Kullanılan Radyofarmasötiklerde Son Gelişmeler
 • Meltem Ocak
Nucl Med Semin 2021; 7: 331-338 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0036

Diğer

2021 Konu Dizini
Nucl Med Semin 2021; 7: 0-0
2021 Yazar Dizini
Nucl Med Semin 2021; 7: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler