Cilt 5, Sayı 1

Mart 2019
(13) Derleme, (2) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Tamer Özülker
Nucl Med Semin 2019; 5: 0-0
Editörden
 • Gülay Durmuş Altun
Nucl Med Semin 2019; 5: 0-0

Derleme

Yeni Radyofarmasötikler ve Klinik Öncesi Görüntüleme
 • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2019; 5: 1-9 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0001
Nükleer Tıpta Kullanılan Radyoizotoplar ve Biyomedikal Uygulamaları
 • Serap Teksöz
 • F. Zümrüt Biber Müftüler
Nucl Med Semin 2019; 5: 10-14 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0002
Birden Fazla Görüntüleme Sisteminde Kullanılabilen Görüntüleme Probları (Dual Modalite Problar)
 • Perihan Ünak
Nucl Med Semin 2019; 5: 15-22 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0003
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Görüntüleme Teknikleri
 • Seyhan Karaçavuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 23-29 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0004
Meme Kanseri Modelleri
 • Funda Üstün
Nucl Med Semin 2019; 5: 30-39 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0005
Akciğer Kanseri Deneysel Modelleri
 • Cengiz Üstüner
 • Emre Entok
Nucl Med Semin 2019; 5: 40-48 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0006
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Prostat ve Kolon Kanseri Modelleri ve Görüntüleme Teknikleri
 • Alper Özgür Karaçalıoğlu
Nucl Med Semin 2019; 5: 49-58 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0007
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Enfeksiyon Modelleri ve Görüntüleme Teknikleri
 • Aziz Gültekin
 • Funda Üstün
Nucl Med Semin 2019; 5: 59-68 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0008
Nörodejeneratif Hastalıklarda Deneysel Modeller
 • Ülkü Korkmaz
 • Meryem Kaya
Nucl Med Semin 2019; 5: 69-77 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0009
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Ortopedi Modelleri ve Görüntüleme Teknikleri
 • Deniz Bedel
 • Fatma Suna Kıraç
Nucl Med Semin 2019; 5: 78-87 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0010
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Hastalık Modelleri ve Görüntüleme Teknikleri-Endokrinolojik Modeller
 • Burcu Dirlik Serim
 • Mustafa Kula
Nucl Med Semin 2019; 5: 88-95 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0011
Kardiyovasküler Hastalık Modelleri
 • Neşe Torun
 • Gülay Durmuş Altun
Nucl Med Semin 2019; 5: 96-101 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0012
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Nefroüroloji Modelleri ve Görüntüleme
 • Fikriye Gül Gümüşer
 • Elvan Sayıt
Nucl Med Semin 2019; 5: 102-106 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0013

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler