Cilt 5, Sayı 2

Haziran 2019
(9) Derleme, (2) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Cüneyt Türkmen
Nucl Med Semin 2019; 5: 0-0
Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2019; 5: 0-0

Derleme

Radyoembolizasyon: Hasta Seçimi ve Planlama
 • İsa Burak Güney
 • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 107-116 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0014
Radyoembolizasyon: Anjiyografik Teknik, Zor Olgular
 • Arzu Poyanlı
Nucl Med Semin 2019; 5: 117-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0015
Radyoembolizasyon: Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Yan Etkilerden Korunma
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2019; 5: 122-130 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0016
Radyoembolizasyon Tedavisinde Yanıt Değerlendirme: Tuzaklar ve Standardizasyon
 • Abdullah Yakupoğlu
Nucl Med Semin 2019; 5: 131-138 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0017
HCC Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Murat Cantaşdemir
Nucl Med Semin 2019; 5: 139-145 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0018
Metastatik Karaciğer Kanseri Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Nuriye Özlem Küçük
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 146-151 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0019
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020
İntrahepatik Kolanjiyosellüler Karsinomlarda Yttrium-90 ile İşaretli Mikroküre Tedavisi
 • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 159-164 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0021
Radyonüklid Tedavi Uygulanmış Hasta Öldüğü Taktirde Radyasyon Çalışanı Olmayan Personel İçin Radyasyon Güvenliği Süreci
 • Fatma Suna Kıraç
 • Aslı Ayan
Nucl Med Semin 2019; 5: 165-168 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0022

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler