Cilt 6, Sayı 1

Mart 2020
(2) Editörden, (6) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Zeynep Burak
Nucl Med Semin 2020; 6: 0-0
Editörden
 • N. Özlem Küçük
Nucl Med Semin 2020; 6: 0-0

Derleme

Ağrı Görüntülemede Yenilikler
 • Çiğdem Soydal
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2020; 6: 1-4 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0001
Kemik Metastazlarına Bağlı Ağrı Tedavisinde Algolojik Yöntemler
 • Enver Özgencil
 • Ümit Akkemik
Nucl Med Semin 2020; 6: 5-10 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0002
Ağrılı Kemik Metastazlarında Onkolojik Yaklaşımlar
 • Emre Yekedüz
 • Güngör Utkan
 • Yüksel Ürün
Nucl Med Semin 2020; 6: 11-16 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.003
Kemik Metastazlarında Radyoterapinin Rolü
 • Yıldız Güney
 • Süheyla Aytaç Arslan
Nucl Med Semin 2020; 6: 17-19 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0004
Ağrı Palyasyonunda Radyonüklid Yöntemler
 • Mine Araz
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2020; 6: 20-27 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.005
Ağrı Palyasyonunda Yeni Radyonüklidler
 • Umut Elboğa
Nucl Med Semin 2020; 6: 28-38 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.006

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler