Cilt 6, Sayı 2

Temmuz 2020
(2) Editörden, (13) Uygulama Kılavuzu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Tamer Özülker
Nucl Med Semin 2020; 6: 0-0
Editörden
 • Gülin UÇMAK
Nucl Med Semin 2020; 6: 0-0

Uygulama Kılavuzu

Tek Foton Emisyon Kompüterize Tomografi (SPECT) Gama Kameralar ve SPECT/BT Sistemleri için Kabul ve Kalite Kontrol Testleri
 • Semra Dönmez
 • Aslı Ayan
 • Yasemin Parlak
 • Bilal Kovan
 • Meral Hiçürkmez
 • F. Suna Kıraç
 • Mustafa Demir
 • Türkay Toklu
 • Tuğba Hacıosmanoğlu
 • İnci Alıç Özaslan
 • Leyla Poyraz
 • TNTD Radyasyon Güvenliği ve Kalite Kontrol Çalışma Grubu Üyeleri
Nucl Med Semin 2020; 6: 38-50 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0007
Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Sistemlerinin Kalite Kontrolü ve Kabul Testleri
 • Tuğba Hacıosmanoğlu
 • Mustafa Demir
 • Türkay Toklu
 • F. Suna Kıraç
 • Mehmet İnce
 • Yasemin Parlak
 • Bilal Kovan
 • Semra Dönmez
 • Aslı Ayan
 • İnci Alıç Özaslan
 • Meral Hiçürkmez
 • Nami Yeyin
 • Leyla Poyraz
 • ve TNTD Kalite kontrol ve Radyasyon Güvenliği çalışma grubu üyeleri
Nucl Med Semin 2020; 6: 51-70 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0008
Radyasyon Güvenliği Kılavuzu: Genel Tanımlar ve Nükleer Tıp Uygulamalarında Radyasyondan Korunma Kuralları
 • Yasemin Parlak
 • Bağnu Uysal
 • F. Suna Kıraç
 • Bilal Kovan
 • Mustafa Demir
 • Aslı Ayan
 • Leyla Poyraz
 • İnci Alıç Özaslan
 • Kamil Köseoğlu
 • Nami Yeyin
 • Semra Dönmez
 • ve TNTD Radyasyon Güvenliği ve Kalite Kontrol Çalışma Grubu Üyeleri
Nucl Med Semin 2020; 6: 71-89 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0009
Miyokardiyal Perfüzyon SPECT Uygulama Kılavuzu
 • Fevziye Canbaz Tosun
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
 • Hakan Demir
 • Elif Özdemir
 • Gülay Durmuş Altun
Nucl Med Semin 2020; 6: 90-134 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0010
Miyokart Perfüzyon SPECT Görüntülemede Yapılandırılmış Raporlama
 • Fevziye Canbaz Tosun
 • Hakan Demir
 • Cengiz Taşçı
 • Elif Özdemir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
 • Gülay Durmuş Altun
Nucl Med Semin 2020; 6: 135-170 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0011
F-18 FDG Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Miyokardiyal Canlılık Görüntüleme Kılavuzu
 • Semra Özdemir
 • Tarık Başoğlu
 • Hakan Demir
 • Gülay Durmuş Altun
 • Elif Özdemir
 • Feyza Şen
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2020; 6: 171-183 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0012
Kardiyak Transtiretin Amiloidozu Değerlendirilmesinde Sintigrafik Görüntüleme Kılavuzu
 • Elif Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
 • Gülay Durmuş Altun
 • Hakan Demir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
Nucl Med Semin 2020; 6: 190-198 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0013
İyot-123 Meta-iyodobenzilguanidin Kardiyak İnervasyon Görüntüleme Kılavuzu
 • Gülay Durmuş Altun
 • Burcu Dirlik Serim
 • Elif Özdemir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
 • Hakan Demir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2020; 6: 198-210 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0014
Kardiyak Sarkoidozda F-18 FDG PET/BT ile Enflamasyon Görüntüleme Kılavuzu
 • Feyza Şen
 • Hakan Demir
 • Gülay Durmuş Altun
 • Elif Özdemir
 • Semra Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2020; 6: 211-219 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0015
Enfektif Endokardit Tanısında Nükleer Tıp Uygulamaları
 • Hakan Demir
 • Fevziye Canbaz Tosun
 • Gülay Durmuş Altun
 • Elif Özdemir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
Nucl Med Semin 2020; 6: 220-228 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0016
Pediyatrik Nöroblastom Hastalarında Görüntüleme Uygulama Kılavuzu
 • Pınar Özgen Kıratlı
 • Bilge Volkan Salancı
 • Murat Nedim Gülaldı
 • Tamer Aksoy
 • Pınar Pelin Özcan
 • Esra Çiftçi
 • Emel Ceylan Günay
Nucl Med Semin 2020; 6: 229-236 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0017
Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu
 • Bilge Volkan Salancı
 • Pınar Özgen Kıratlı
 • Pınar Pelin Özcan
 • Murat Nedim Gülaldı
 • Tamer Aksoy
 • Emel Ceylan Günay
Nucl Med Semin 2020; 6: 237-242 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0018
Parkinsonyen Sendromlarda Dopaminerjik Görüntüleme Kılavuzu
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
 • Funda Aydın
 • Tansel Çakır
 • Meryem Kaya
 • Zehra Pınar Koç
 • Bilge Volkan Salancı
 • Olga Yaylalı
Nucl Med Semin 2020; 6: 243-255 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0019

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler