Cilt 6, Sayı 3

Kasım 2020
(16) Uygulama Kılavuzu, (2) Editörden, (2) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Özlem Özmen
Nucl Med Semin 2020; 6: 0-0
Editörden
 • Gülin UÇMAK
Nucl Med Semin 2020; 6: 0-0

Uygulama Kılavuzu

Radyofarmasötik Hazırlanmasında Güncel İyi Radyofarmasi Uygulamaları Kılavuzu (PET, TEDAVİ, SPECT)
 • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2020; 6: 256-268 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0020
Majistral (veya Inhouse veya Smallscale) Üretilen Radyofarmasötiklerde İyi Radyofarmasi Uygulamaları
 • Serap Teksöz
 • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2020; 6: 269-274 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0021
Majistral (veya in House veya Smallscale) Üretilen Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü
 • Fazilet Zümrüt Biber Müftüler
 • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2020; 6: 275-283 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0022
TNTD, İyi Radyofarmasi Uygulamaları için Sıcak Laboratuvar Tasarımı ve Standartları
 • Ayfer Asiye Akit
Nucl Med Semin 2020; 6: 284-287 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0023
İyi Radyofarmasi Uygulamaları (GRP): Personel ve Eğitimleri
 • Suna Erdoğan
Nucl Med Semin 2020; 6: 288-294 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0024
Radyofarmasötikler için Güncel İyi Üretim Uygulamaları (GMPR)
 • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2020; 6: 295-306 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0025
Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu: Malign Melanom Uygulama Kılavuzu
 • Murat Fani Bozkurt
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Zeynep Burak
 • Çiğdem Soydal
 • Tamer Atasever
 • Emre Demirci
Nucl Med Semin 2020; 6: 307-320 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0026
Meme Kanserinde Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu Uygulama Kılavuzu
 • Gülin Uçmak
 • Bedriye Büşra Demirel
 • Murat Fani Bozkurt
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Zeynep Burak
 • Çiğdem Soydal
 • Emre Demirci
 • Tamer Atasever
Nucl Med Semin 2020; 6: 321-338 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0027
F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama Kılavuzu
 • Çiğdem Soydal
 • Zeynep Burak
 • Gülin Uçmak
 • Murat Fani Bozkurt
 • Tamer Atasever
 • Emre Demirci
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2020; 6: 339-357 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0028
F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama Kılavuzu: Tedavi Yanıtının Belirlenmesi
 • Tamer Atasever
 • Emre Demirci
 • Çiğdem Soydal
 • Zeynep Burak
 • Gülin Uçmak
 • Murat Fani Bozkurt
 • İlknur Ak Sivriöz
Nucl Med Semin 2020; 6: 358-369 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0029
Prostat Kanserinde Ga-68 PSMA PET/BT Uygulama Kılavuzu
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 370-384 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0030
Lu-177 PSMA Radyoligand Tedavisi Uygulama Kılavuzu
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Gülin Uçmak
 • Gamze Kaya Çapa
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Cüneyt Türkmen
 • Umut Elboğa
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 385-396 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0031
Nöroendokrin Tümörlerde Ga-68 DOTA Bağlı Somatostatin Reseptör Hedefli Peptitler ile PET/BT Uygulama Kılavuzu
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
 • Gülin Uçmak
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2020; 6: 397-405 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0032
Peptit Reseptör Radyonüklit Tedavi Uygulama Kılavuzu
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
 • Gülin Uçmak
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2020; 6: 406-415 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0033
Karaciğer Tümörlerinde Y-90 Radyomikroküre Tedavisi Uygulama Kılavuzu
 • Cüneyt Türkmen
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Umut Elboğa
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 416-422 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0034
Ağrı Palyasyonunda Radyonüklit Tedavi
 • Umut Elboğa
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2020; 6: 423-435 DOI: 10.4274/nts.galenos..0035

Diğer

2020 KONU DİZİNİ
Nucl Med Semin 2020; 6: 0-0
2020 YAZAR DİZİNİ
Nucl Med Semin 2020; 6: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler