Ay: 4 Yıl: 2024
Sayı: 1 Cilt: 10

Editörden

Editörden
 • Özlem Özmen
Nucl Med Semin 2024; 10: 0-0
Editörden
 • Fevziye CANBAZ TOSUN
Nucl Med Semin 2024; 10: 0-0

Derleme

Nükleer Kardiyolojide Yeni Görüntüleme Sistemleri ve Yazılımlar
 • Hasan Gülbiçim
 • Aziz Rasim Yusuf
Nucl Med Semin 2024; 10: 1-12 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0001
Nükleer Kardiyolojide Yapay Zeka Uygulamaları
 • Seyhan Karaçavuş
Nucl Med Semin 2024; 10: 13-18 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0002
Kardiyak Amiloidozda Radyonüklit Kardiyak Görüntüleme
 • Nazım Coşkun
 • Elif Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 19-27 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0003
İnfektif Endokarditte Radyonüklit Kardiyak Görüntüleme
 • Nazım Coşkun
 • Elif Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 28-41 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0004
Dinamik Miyokardiyal Perfüzyon Radyonüklit Görüntüleme (SPECT ve PET)
 • Duygu Has Şimşek
 • Elgin Özkan
Nucl Med Semin 2024; 10: 42-61 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0005
Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi: Tuzak ve Artefaktlar
 • Sibel Uçak Semirgin
 • Gamze İrem Algül
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 62-80 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0006
Kardiyoloğun Klinik Pratiğinde Nükleer Kardiyolojinin Yeri ve Nükleer Tıp Hekiminden Beklentileri
 • Ahmet Çınar
 • Ömer Gedikli
Nucl Med Semin 2024; 10: 81-89 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0007
Kardiyak Transtiretin Tip Amiloidoz Değerlendirilmesinde Sintigrafik Görüntüleme Kılavuzu
 • Elif Özdemir
 • Nazım Coşkun
 • Gülay Durmuş Altun
 • Hakan Demir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Çağlıyan
 • Elgin Özkan
 • Seyhan Karaçavuş
 • Hülya Yalçın
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 90-103 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0008
Büyük Damar Vaskülitlerinde F-18 FDG PET/BT ile Görüntüleme Kılavuzu
 • Seyit Ahmet Ertürk
 • Elgin Özkan
 • Hakan Demir
 • Feyza Çağlıyan
 • Semra Özdemir
 • Seyhan Karaçavuş
 • Hülya Yalçın
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 104-116 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0009
Miyokardiyal Perfüzyon PET/BT Uygulama Kılavuzu
 • Seyhan Karaçavuş
 • Hülya Yalçın
 • Elgin Özkan
 • Hakan Demir
 • Feyza Çağlıyan
 • Semra Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 117-140 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0010

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler