Derleme

Akciğer Kanserinde Tanı ve Evrelemede Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemenin Yeri
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Uğuray Aydos
Nucl Med Semin 2018; 4: 6-17 DOI: 10.4274/nts.2018.002
Kardiyak Amiloidozda Radyonüklit Kardiyak Görüntüleme
 • Nazım Coşkun
 • Elif Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 19-27 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0003
İnfektif Endokarditte Radyonüklit Kardiyak Görüntüleme
 • Nazım Coşkun
 • Elif Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 28-41 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0004
Akciğer Kanserinde Tedavi Yanıtını Değerlendirmede FDG PET/BT Görüntüleme
 • İnanç Karapolat
Nucl Med Semin 2018; 4: 43-51 DOI: 10.4274/nts.2018.007
Kemik ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Nükleer Tıp: SPECT ve PET ile Güncel Durum
 • Evrim Sürer Budak
 • Funda Aydın
Nucl Med Semin 2022; 8: 43-58 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0006
Mezotelyomada Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemenin Rolü
 • Özlem Özmen
Nucl Med Semin 2018; 4: 52-57 DOI: 10.4274/nts.2018.008
Mediastinal Kitlelerde Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi
 • Gözde Dağlıöz Görür
Nucl Med Semin 2018; 4: 58-64 DOI: 10.4274/nts.2018.009
Asemptomatik Hastalarda Nükleer Kardiyoloji
 • A. Özgür Karaçalıoğlu
 • Emre Entok
Nucl Med Semin 2018; 4: 72-79 DOI: 10.4274/nts.2018.011
Primer Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri: Güncel Algoritmalarda Nükleer Tıp
 • Ahmet Yanarateş
 • Özgür Ömür
Nucl Med Semin 2022; 8: 82-91 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0009
Metastatik Kemik Hastalıklarında Güncel Görüntüleme: PET, Kemik Sintigrafisinin Yerini Alıyor mu?
 • Filiz Özülker
 • Tamer Özülker
Nucl Med Semin 2022; 8: 92-101 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0010
Miyokardiyal Canlılık ve Moleküler Görüntüleme
 • Handan Tokmak
Nucl Med Semin 2018; 4: 96-105 DOI: 10.4274/nts.2018.013
Multipl Miyelom: Sintigrafiden PET/BT’ye Geçiş ve Fonksiyonel Görüntülemenin Önemi
 • Gözde Dağlıöz Görür
 • Türkay Hekimsoy
Nucl Med Semin 2022; 8: 102-111 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0011
Büyük Damar Vaskülitlerinde F-18 FDG PET/BT ile Görüntüleme Kılavuzu
 • Seyit Ahmet Ertürk
 • Elgin Özkan
 • Hakan Demir
 • Feyza Çağlıyan
 • Semra Özdemir
 • Seyhan Karaçavuş
 • Hülya Yalçın
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 104-116 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0009
F-18 NaF PET Görüntüleme: Kanıtlar Eşliğinde Kime, Ne Zaman?
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2022; 8: 112-119 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0012
Aterosklerozda Moleküler Görüntüleme
 • Berna Okudan Tekin
 • Semra Özdemir
Nucl Med Semin 2018; 4: 115-125 DOI: 10.4274/nts.2018.015
Miyokardiyal Perfüzyon PET/BT Uygulama Kılavuzu
 • Seyhan Karaçavuş
 • Hülya Yalçın
 • Elgin Özkan
 • Hakan Demir
 • Feyza Çağlıyan
 • Semra Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2024; 10: 117-140 DOI: 10.4274/nts.galenos.2024.0010
Sarkoidoz ve Amiloidozda Moleküler Görüntüleme
 • Koray Demirel
 • Meliha Korkmaz
Nucl Med Semin 2018; 4: 133-144 DOI: 10.4274/nts.2018.017
Baş ve Boyun Kanserlerinde FDG PET/BT ile Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi
 • Burcu Esen Akkaş
Nucl Med Semin 2021; 7: 139-145 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0013
PET/BT Teknolojisi ve Radyoterapide Kullanımı
 • Yavuz Anacak
 • Mert Delikaya
Nucl Med Semin 2023; 9: 140-143 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0019
Radyoterapi Uygulamalarında PET/BT Neleri Değiştirdi?
 • Vildan Kaya
 • Melek Tuğçe Yılmaz
Nucl Med Semin 2023; 9: 144-149 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0020
Nükleer Kardiyolojide Yenilikler: Cihaz, Yazılım ve Radyofarmasötikler
 • Elif Özdemir
 • Deniz Bedel
Nucl Med Semin 2018; 4: 145-156 DOI: 10.4274/nts.2018.018
Akciğer Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Özlem Özmen
Nucl Med Semin 2021; 7: 146-156 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0014
Baş-Boyun Kanserlerinin Adaptif Radyoterapi Planlamasında PET/BT Kullanımı
 • Melek Tuğçe Yılmaz
 • Sezin Yüce Sarı
Nucl Med Semin 2023; 9: 156-160 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0022
Meme Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Gül Nihal Nursal
Nucl Med Semin 2021; 7: 157-165 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0015
Serviks Kanserinde PET/BT Görüntüleme
 • Duygu Has Şimşek
Nucl Med Semin 2022; 8: 157-166 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0018
Akciğer Kanseri Radyoterapi Uygulamalarında PET/BT’nin Rolü
 • Güler Yavaş
Nucl Med Semin 2023; 9: 161-170 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0023
Jinekolojik Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Esra Arslan
 • Göksel Alçin
 • Tamer Aksoy
Nucl Med Semin 2021; 7: 166-176 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0016
Prostat Kanseri Evrelemesinde Görüntüleme
 • Rüştü Türkay
Nucl Med Semin 2018; 4: 174-181 DOI: 10.4274/nts.2018.021
Over Kanserinde F-18 FDG PET/BT Görüntüleme
 • Edanur Topal
 • Yasemin Şanlı
Nucl Med Semin 2022; 8: 174-181 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0020
Lenfomalarda Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Gözde Yaman Mütevelizade
Nucl Med Semin 2021; 7: 177-186 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0017
Hodgkin Lenfoma Tedavisinde PET/BT ile Yanıt Değerlendirilmesi ve Radyoterapi Planlaması
 • Serra Kamer
Nucl Med Semin 2023; 9: 178-181 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0025
Vulva-Vajina Kanserlerinde PET/BT Görüntüleme
 • Emine Göknur Işık
Nucl Med Semin 2022; 8: 182-189 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0021
Pediatrik Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Nedim Cüneyt Murat Gülaldı
Nucl Med Semin 2021; 7: 187-195 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0018
Jinekolojik Tümörlerde Radyoterapi
 • Selnur Özkurt
 • Ali Osman Uysal
 • Kamuran İbiş
Nucl Med Semin 2022; 8: 190-196 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0022
İmmünoterapide Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Akın Yıldız
 • Zeliha Şahin
 • Aria Forouz
Nucl Med Semin 2021; 7: 196-211 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0019
Böbrek ve Mesane Tümörlerinde PET/BT’nin Klinik Kullanımı
 • Burcu Esen Akkaş
Nucl Med Semin 2019; 5: 199-206 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0028
Radyoterapi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Neşe Torun
Nucl Med Semin 2021; 7: 212-219 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0020
Biyokimyasal Nükste Prostat Spesifik Membran Antijeni PET/BT
 • Umut Elboğa
Nucl Med Semin 2018; 4: 216-224 DOI: 10.4274/nts.2018.024
Metastatik Prostat Kanserli Hastalarda, Ga-68 Prostat Spesifik Membran Antijen PET/BT’nin Sistemik Tedavi Yanıtı Değerlendirilmesinde Olası Rolü
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2018; 4: 231-239 DOI: 10.4274/nts.2018.026
Nöroendokrin Tümörlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde Ga-68 DOTATATE PET/BT
 • N. Özlem Küçük
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 236-240 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0022
Kolorektal Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 241-245 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0023
Prostat Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde Ga-68 PSMA PET/BT
 • Kübra Nur Toplutaş
 • Levent Kabasakal
 • Özgül Ekmekçioğlu
Nucl Med Semin 2021; 7: 246-251 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0024

Derleme

Onkolojik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografisi/Manyetik Rezonans Uygulamaları
 • Uğuray Aydos
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 22-51 DOI: 10.4274/nts.2017.004
Pediatrik Görüntülemede Pozitron Emisyon Tomografi/Manyetik Rezonans Görüntüleme Uygulamaları
 • Lebriz Uslu Beşli
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 59-65 DOI: 10.4274/nts.2017.006
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2015 Aralık-2017 Şubat PET/MRG’nin Kullanımına Yönelik Deneyimimiz: İlk 1000 Olgudan Klinik Örnekler
 • Uguray Aydos
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Mahsun Özçelik
 • Seda Gülbahar
 • Nese Ilgin Karabacak
 • Lütfiye Özlem Atay
Nucl Med Semin 2017; 3: 66-77 DOI: 10.4274/nts.2017.007
Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Moleküler Görüntüleme
 • Christopher J. Palestro
Nucl Med Semin 2016; 2: 95-103 DOI: 10.4274/nts.2016.014
Demansta Nükleer Tıp Yöntemleri
 • Evrim Sürer Budak
 • Funda Aydın
Nucl Med Semin 2016; 2: 144-152 DOI: 10.4274/nts.2016.020

Uygulama Kılavuzu

Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Sistemlerinin Kalite Kontrolü ve Kabul Testleri
 • Tuğba Hacıosmanoğlu
 • Mustafa Demir
 • Türkay Toklu
 • F. Suna Kıraç
 • Mehmet İnce
 • Yasemin Parlak
 • Bilal Kovan
 • Semra Dönmez
 • Aslı Ayan
 • İnci Alıç Özaslan
 • Meral Hiçürkmez
 • Nami Yeyin
 • Leyla Poyraz
 • ve TNTD Kalite kontrol ve Radyasyon Güvenliği çalışma grubu üyeleri
Nucl Med Semin 2020; 6: 51-70 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0008
TNTD, Çocuklarda Onkolojik F-18 FDG PET-BT Uygulama Kılavuzu
 • Bilge Volkan Salancı
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydın
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldı
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 75-79 DOI: 10.4274/nts.2015.013
F-18 FDG Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Miyokardiyal Canlılık Görüntüleme Kılavuzu
 • Semra Özdemir
 • Tarık Başoğlu
 • Hakan Demir
 • Gülay Durmuş Altun
 • Elif Özdemir
 • Feyza Şen
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2020; 6: 171-183 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0012
Kardiyak Sarkoidozda F-18 FDG PET/BT ile Enflamasyon Görüntüleme Kılavuzu
 • Feyza Şen
 • Hakan Demir
 • Gülay Durmuş Altun
 • Elif Özdemir
 • Semra Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2020; 6: 211-219 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0015
Enfektif Endokardit Tanısında Nükleer Tıp Uygulamaları
 • Hakan Demir
 • Fevziye Canbaz Tosun
 • Gülay Durmuş Altun
 • Elif Özdemir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
Nucl Med Semin 2020; 6: 220-228 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0016
F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama Kılavuzu
 • Çiğdem Soydal
 • Zeynep Burak
 • Gülin Uçmak
 • Murat Fani Bozkurt
 • Tamer Atasever
 • Emre Demirci
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2020; 6: 339-357 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0028
F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama Kılavuzu: Tedavi Yanıtının Belirlenmesi
 • Tamer Atasever
 • Emre Demirci
 • Çiğdem Soydal
 • Zeynep Burak
 • Gülin Uçmak
 • Murat Fani Bozkurt
 • İlknur Ak Sivriöz
Nucl Med Semin 2020; 6: 358-369 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0029
Prostat Kanserinde Ga-68 PSMA PET/BT Uygulama Kılavuzu
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 370-384 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0030
Nöroendokrin Tümörlerde Ga-68 DOTA Bağlı Somatostatin Reseptör Hedefli Peptitler ile PET/BT Uygulama Kılavuzu
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
 • Gülin Uçmak
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2020; 6: 397-405 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0032

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler