Derleme

Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Alfa Tedavinin Yeri
 • Nalan Alan Selçuk
 • Kaan Akçay
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 102-108 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0014
Hedefe Yönelik Alfa Radyonüklid Tedavi - Ac-225 Dışında Diğer Potansiyel Radyonüklitler
 • Meltem Ocak
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 124-132 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0017
Alfa Radyonüklid Tedavilerinde Aktif Faz Çalışmaları
 • Onur Erdem Şahin
Nucl Med Semin 2023; 9: 133-139 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0018
Prostat Kanserinde Ra-223 Alfa Tedavi
 • Nalan Alan Selçuk
 • Faruk Yencilek
Nucl Med Semin 2018; 4: 240-244 DOI: 10.4274/nts.2018.027
PRRT’nin NET’teki Yeri: Lu-177 PRRT ve Yeni Bakış Alfa tedavi
 • Seçkin Bilgiç
 • Emre Demirci
 • Nalan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 300-309 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.032

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler