Derleme

İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavisinde Risk Sınıflarına Göre I-131 Kullanımı Nasıl Değişiyor?
  • Seyfettin Ilgan
Nucl Med Semin 2021; 7: 1-32 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0001
Tiroid Kanseri İzleminde Tiroglobulin Ölçümünün Yeri ve Önemi
  • Zeynep Burak
  • Fatih Tamer
  • Mine Gümüş
Nucl Med Semin 2021; 7: 47-54 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0003
Diferansiye Tiroid Kanserli Hastaların Takibinde Anti-tiroglobulin Antikor Yüksekliğine Yaklaşım
  • Alev Çınar
  • Nuri Arslan
Nucl Med Semin 2021; 7: 63-69 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0005
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Rezidüel veya Rekürren Nodal Hastalıkta Seçeneklerimiz ve Yardımcı Cerrahi Teknikler
  • Mustafa Özdeş Emer
  • Semra İnce
Nucl Med Semin 2021; 7: 93-100 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0008
Pediatrik Yaş Grubunda İyi Diferansiye Tiroid Kanseri/Tanı-Tedavi ve İzlemde Değişkenlikler
  • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2021; 7: 122-131 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0011

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler