Derleme

Radyonüklit Tedavide Kişiselleştirilmiş Dozimetri: Dozimetrik Yöntemler, Artıları ve Eksileri
 • Şerife İpek Karaaslan
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2015; 1: 150-157 DOI: 10.4274/nts.0024
Radyonüklid Tedavi ve Dozimetrik Yaklaşımlar
 • Nalan Alan Selçuk
 • Türkay Toklu
 • Şerife Ipek Karaaslan
Nucl Med Semin 2015; 1: 158-170 DOI: 10.4274/nts.0025
Sentinel Lenf Nodu Uygulamalarında Hasta ve Personel Radyasyon Maruziyeti
 • Mine Sencan Eren
 • Recep Bekiş
Nucl Med Semin 2017; 3: 159-165 DOI: 10.4274/nts.2017.016
Nükleer ve Radyolojik Acillerde Dozimetri
 • Bengül Günalp
Nucl Med Semin 2017; 3: 221-224 DOI: 10.4274/nts.2017.027

Derleme

Radyonüklid Tedavi Sonrasında Renal Toksisite
 • Nalan Alan Selçuk
 • Türkay Toklu
Nucl Med Semin 2019; 5: 207-212 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0029
Peptid Reseptör Radyonüklit Tedavide Dozimetri Gerekli Mi?
 • Seval Beykan
 • Türkay Toklu
 • Nalan Alan Selçuk
Nucl Med Semin 2021; 7: 310-315 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0033

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler