Derleme

Kemik ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında Nükleer Tıp: SPECT ve PET ile Güncel Durum
  • Evrim Sürer Budak
  • Funda Aydın
Nucl Med Semin 2022; 8: 43-58 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0006
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Enfeksiyon Modelleri ve Görüntüleme Teknikleri
  • Aziz Gültekin
  • Funda Üstün
Nucl Med Semin 2019; 5: 59-68 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0008
Protez Komplikasyonlarında Nükleer Tıp: SPECT ve PET ile Güncel Durum
  • Olga Yaylalı
Nucl Med Semin 2022; 8: 59-68 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0007
İdrar Yolu Enfeksiyonunda Nükleer Tıp
  • Bilge Volkan Salancı
Nucl Med Semin 2019; 5: 179-185 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0025

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler