Derleme

Miyokardiyal Canlılık ve Moleküler Görüntüleme
  • Handan Tokmak
Nucl Med Semin 2018; 4: 96-105 DOI: 10.4274/nts.2018.013

Uygulama Kılavuzu

F-18 FDG Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Miyokardiyal Canlılık Görüntüleme Kılavuzu
  • Semra Özdemir
  • Tarık Başoğlu
  • Hakan Demir
  • Gülay Durmuş Altun
  • Elif Özdemir
  • Feyza Şen
  • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2020; 6: 171-183 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0012

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler