Derleme

Ağrılı Kemik Metastazlarında Onkolojik Yaklaşımlar
  • Emre Yekedüz
  • Güngör Utkan
  • Yüksel Ürün
Nucl Med Semin 2020; 6: 11-16 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.003
Kemik Metastazlarında Radyoterapinin Rolü
  • Yıldız Güney
  • Süheyla Aytaç Arslan
Nucl Med Semin 2020; 6: 17-19 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0004
Metastatik Kemik Hastalıklarında Güncel Görüntüleme: PET, Kemik Sintigrafisinin Yerini Alıyor mu?
  • Filiz Özülker
  • Tamer Özülker
Nucl Med Semin 2022; 8: 92-101 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0010
Prostat Kanserinin Ağrılı Kemik Metastazlarında Radyum-223 ile Radyonüklid Tedavi
  • Elif Özdemir
Nucl Med Semin 2023; 9: 116-123 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0016
Prostat Kanserinde Ra-223 Alfa Tedavi
  • Nalan Alan Selçuk
  • Faruk Yencilek
Nucl Med Semin 2018; 4: 240-244 DOI: 10.4274/nts.2018.027

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler