Derleme

Radyofarmaside Kalite Temini ve Kalite Kontrol Yöntemleri
  • Ayfer Yurt Kılçar
Nucl Med Semin 2023; 9: 76-83 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0010

Uygulama Kılavuzu

Radyofarmasötik Hazırlanmasında Güncel İyi Radyofarmasi Uygulamaları Kılavuzu (PET, TEDAVİ, SPECT)
  • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2020; 6: 256-268 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0020
Majistral (veya Inhouse veya Smallscale) Üretilen Radyofarmasötiklerde İyi Radyofarmasi Uygulamaları
  • Serap Teksöz
  • Türkan Ertay
Nucl Med Semin 2020; 6: 269-274 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0021
TNTD, İyi Radyofarmasi Uygulamaları için Sıcak Laboratuvar Tasarımı ve Standartları
  • Ayfer Asiye Akit
Nucl Med Semin 2020; 6: 284-287 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0023
İyi Radyofarmasi Uygulamaları (GRP): Personel ve Eğitimleri
  • Suna Erdoğan
Nucl Med Semin 2020; 6: 288-294 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0024

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler