Uygulama Kılavuzu

TNTD, I-131 ile Hipertiroidizm Tedavi Uygulama Kılavuzu 2.0
  • Özhan Özdoğan
  • Güzin Töre
  • Hayal Özkılıç
  • Metin Kır
  • Doğangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 44-49 DOI: 10.4274/nts.2015.009

Derleme

Teranostik Yaklaşımın Atası: Radyoaktif İyot “Radyonüklit Tedavi İçin Bir Prolog”
  • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2015; 1: 85-91 DOI: 10.4274/nts.2015.015

Derleme

I-131 Tedavisinde Erken ve Geç Dönem Yan Etkiler ve Hasta Yönetimi
  • Mehmet Reyhan
Nucl Med Semin 2021; 7: 101-112 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0009
İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavi ve İzleminde Rekombinant TSH Kullanımı
  • Elgin Özkan
  • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 113-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0010

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler