Uygulama Kılavuzu

TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0
  • Nedim C. M. Gülaldı
  • Tamer Aksoy
  • Funda Aydın
  • Gonca Kara Gedik
  • Emel Ceylan Günay
  • Pelin Özcan Kara
  • Bilge Volkan Salancı
  • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18 DOI: 10.4274/nts.2015.003

Derleme

Nefroürolojide Görüntüleme:Dünü, Bugünü, Yarını
  • Belkıs Erbaş
Nucl Med Semin 2019; 5: 169-172 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0023
Çocukluk Çağında Hidronefroza Yaklaşımda Nükleer Tıbbın Yeri
  • Zehra Özcan
Nucl Med Semin 2019; 5: 173-178 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0024

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler