Derleme

Kemik Sintigrafisi: Temel Prensipler, Tuzaklar ve Püf Noktaları
 • Zehra Özcan
Nucl Med Semin 2022; 8: 1-7 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0001
Kronik Bel Ağrısında ve Travmatik/Sportif Yaralanmalarda Hibrit Radyonüklid Görüntüleme
 • M. Sait Sağer
 • Elife Akgün
Nucl Med Semin 2022; 8: 32-42 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0005
Protez Komplikasyonlarında Nükleer Tıp: SPECT ve PET ile Güncel Durum
 • Olga Yaylalı
Nucl Med Semin 2022; 8: 59-68 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0007
Pediyatrik Kas-İskelet Sistemi Olgularında Kemik Sintigrafisi ve Hibrit Görüntüleme
 • Nedim Cüneyt Murat Gülaldı
Nucl Med Semin 2022; 8: 69-81 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0008
Primer Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri: Güncel Algoritmalarda Nükleer Tıp
 • Ahmet Yanarateş
 • Özgür Ömür
Nucl Med Semin 2022; 8: 82-91 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0009
Metastatik Kemik Hastalıklarında Güncel Görüntüleme: PET, Kemik Sintigrafisinin Yerini Alıyor mu?
 • Filiz Özülker
 • Tamer Özülker
Nucl Med Semin 2022; 8: 92-101 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0010
Multipl Miyelom: Sintigrafiden PET/BT’ye Geçiş ve Fonksiyonel Görüntülemenin Önemi
 • Gözde Dağlıöz Görür
 • Türkay Hekimsoy
Nucl Med Semin 2022; 8: 102-111 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0011
F-18 NaF PET Görüntüleme: Kanıtlar Eşliğinde Kime, Ne Zaman?
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2022; 8: 112-119 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0012
Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Nostaljik Nükleer Tıp Uygulamaları
 • Burak Demir
 • Nuriye Özlem Küçük
 • Muhammet Halil Baltacıoğlu
Nucl Med Semin 2022; 8: 120-126 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0013
İnfektif Endokardit Tanısında Nükleer Tıp Uygulamaları
 • Hakan Demir
 • Mustafa Kula
Nucl Med Semin 2018; 4: 126-132 DOI: 10.4274/nts.2018.016
Hepatobiliyer Sintigrafi
 • Gizem Sütçü
 • Çiğdem Soydal
Nucl Med Semin 2022; 8: 136-142 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0015
Karaciğer Kan Havuzu Görüntülemesi ve Selektif Dalak Sintigrafisi
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2022; 8: 143-148 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0016
Gastrointestinal Motilite Çalışmaları: (Özofagus Transit Zamanı, Gastroözofageal Reflü İncelemesi, Mide Boşalım Zamanı, İnce ve Kalın Barsak Transit Zamanı)
 • Kemal Metin Kır
Nucl Med Semin 2022; 8: 149-156 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0017
Nefroürolojide Görüntüleme:Dünü, Bugünü, Yarını
 • Belkıs Erbaş
Nucl Med Semin 2019; 5: 169-172 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0023
Çocukluk Çağında Hidronefroza Yaklaşımda Nükleer Tıbbın Yeri
 • Zehra Özcan
Nucl Med Semin 2019; 5: 173-178 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0024
İdrar Yolu Enfeksiyonunda Nükleer Tıp
 • Bilge Volkan Salancı
Nucl Med Semin 2019; 5: 179-185 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0025
Çocuk Üroloğunun Nükleer Tıp’tan Beklentileri
 • Ali Tekin
 • İbrahim Ulman
Nucl Med Semin 2019; 5: 186-188 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0026
Transplant Böbrek Sintigrafisi
 • Bülent Yazıcı
Nucl Med Semin 2019; 5: 189-198 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0027

Uygulama Kılavuzu

TNTD, Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Pelin Özcan Kara
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydın
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldı
 • Emel Ceylan Günay
 • Bilge Volkan Salancı
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 8-14 DOI: 10.4274/nts.2015.002
TNTD, Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Nedim C. M. Gülaldı
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydın
 • Gonca Kara Gedik
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salancı
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 15-18 DOI: 10.4274/nts.2015.003
TNTD, Çocuklarda Tc-99m ile İşaretli Radyofarmasötikler ve Florit ile Kemik Görüntüleme Kılavuzu 2.0
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydın
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldı
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salancı
 • Pinar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 24-30 DOI: 10.4274/nts.2015.005
TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu
 • Emel Ceylan Günay
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydın
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldı
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salancı
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37 DOI: 10.4274/nts.2015.006
TNTD, Tiroit Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Güzin Töre
 • Hayal Özkılıç
 • Metin Kır
 • Doğangün Yüksel
Nucl Med Semin 2015; 1: 41-43 DOI: 10.4274/nts.2015.008
TNTD, Çocuklarda Radioiyodin MIBG Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu 2.0
 • Gonca Kara Gedik
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydın
 • Nedim Gülaldı
 • Emel Ceylan Günay
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salancı
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 50-56 DOI: 10.4274/nts.2015.010
Kardiyak Transtiretin Amiloidozu Değerlendirilmesinde Sintigrafik Görüntüleme Kılavuzu
 • Elif Özdemir
 • Fevziye Canbaz Tosun
 • Gülay Durmuş Altun
 • Hakan Demir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
Nucl Med Semin 2020; 6: 190-198 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0013
İyot-123 Meta-iyodobenzilguanidin Kardiyak İnervasyon Görüntüleme Kılavuzu
 • Gülay Durmuş Altun
 • Burcu Dirlik Serim
 • Elif Özdemir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
 • Hakan Demir
 • Fevziye Canbaz Tosun
Nucl Med Semin 2020; 6: 198-210 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0014
Enfektif Endokardit Tanısında Nükleer Tıp Uygulamaları
 • Hakan Demir
 • Fevziye Canbaz Tosun
 • Gülay Durmuş Altun
 • Elif Özdemir
 • Semra Özdemir
 • Feyza Şen
Nucl Med Semin 2020; 6: 220-228 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0016
Pediyatrik Nöroblastom Hastalarında Görüntüleme Uygulama Kılavuzu
 • Pınar Özgen Kıratlı
 • Bilge Volkan Salancı
 • Murat Nedim Gülaldı
 • Tamer Aksoy
 • Pınar Pelin Özcan
 • Esra Çiftçi
 • Emel Ceylan Günay
Nucl Med Semin 2020; 6: 229-236 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0017
Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu
 • Bilge Volkan Salancı
 • Pınar Özgen Kıratlı
 • Pınar Pelin Özcan
 • Murat Nedim Gülaldı
 • Tamer Aksoy
 • Emel Ceylan Günay
Nucl Med Semin 2020; 6: 237-242 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0018
Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu: Malign Melanom Uygulama Kılavuzu
 • Murat Fani Bozkurt
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Zeynep Burak
 • Çiğdem Soydal
 • Tamer Atasever
 • Emre Demirci
Nucl Med Semin 2020; 6: 307-320 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0026
Meme Kanserinde Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu Uygulama Kılavuzu
 • Gülin Uçmak
 • Bedriye Büşra Demirel
 • Murat Fani Bozkurt
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Zeynep Burak
 • Çiğdem Soydal
 • Emre Demirci
 • Tamer Atasever
Nucl Med Semin 2020; 6: 321-338 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0027

Derleme

Benign ve Malign Kemik Lezyonlarını Değerlendirmede Tek Foton Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
 • Mustafa Aras
 • Halil Turgut Turoğlu
Nucl Med Semin 2016; 2: 9-14 DOI: 10.4274/nts.2016.002
Akciğer Ventilasyon Perfüzyon Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme
 • Yavuz Sami Salihoğlu
 • Tarık Elri
 • Mustafa Aras
Nucl Med Semin 2016; 2: 37-41 DOI: 10.4274/nts.2016.006
Sentinel Lenf Nodu Görüntüleme ve Lenfatik Haritalama
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2016; 2: 42-48 DOI: 10.4274/nts.2016.007
Tc-99m MIBI Paratiroid Sintigrafisinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Kullanımının Klinik Önemi
 • Tanju Yusuf Erdil
 • Lebriz Uslu Beşli
Nucl Med Semin 2016; 2: 49-56 DOI: 10.4274/nts.2016.008
Ortopedik Protez Enfeksiyonlarında Moleküler Görüntüleme Yöntemlerinin Rolü
 • Olga Yaylalı
Nucl Med Semin 2016; 2: 110-121 DOI: 10.4274/nts.2016.016
Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
 • Ülkem Yararbaş
 • Murat Argon
 • Tahir Gürler
 • Mehmet Erdem
Nucl Med Semin 2017; 3: 113-120 DOI: 10.4274/nts.2017.011
Baş Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Sintigrafisi ve Biyopsisi
 • Ahmet Ömer Ikiz
 • Berna Degirmenci Polack
Nucl Med Semin 2017; 3: 121-128 DOI: 10.4274/nts.2017.012

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler