Uygulama Kılavuzu

TNTD, Çocuklarda Gastroözefagial Reflü ve Pulmoner Aspirasyon Sintigrafisi, Gastrointestinal Sistem Kanama Sintigrafisi ve Meckel’s Divertikülü Sintigrafisi Uygulama Kılavuzu
 • Emel Ceylan Günay
 • Tamer Aksoy
 • Funda Aydın
 • Gonca Kara Gedik
 • Nedim Gülaldı
 • Pelin Özcan Kara
 • Bilge Volkan Salancı
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2015; 1: 31-37 DOI: 10.4274/nts.2015.006

Derleme

Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Nostaljik Nükleer Tıp Uygulamaları
 • Burak Demir
 • Nuriye Özlem Küçük
 • Muhammet Halil Baltacıoğlu
Nucl Med Semin 2022; 8: 120-126 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0013
Gastrointestinal Sistem Kanama Yeri Tayini ve Meckel Divertikülü Görüntülemesi
 • Ecenur Dursun
 • Elgin Özkan
Nucl Med Semin 2022; 8: 127-135 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0014

Derleme

Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
 • Birkan Birben
 • Elgin Özkan
 • Baris Zülfikaroglu
 • Çigdem Soydal
 • Mesut Tez
 • Nuriye Özlem Küçük
Nucl Med Semin 2017; 3: 129-139 DOI: 10.4274/nts.2017.013

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler