Derleme

Akciğer Kanserinde TNM Evrelemesi
 • Gürsel Çok
Nucl Med Semin 2018; 4: 1-5 DOI: 10.4274/nts.2018.001
İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavisinde Risk Sınıflarına Göre I-131 Kullanımı Nasıl Değişiyor?
 • Seyfettin Ilgan
Nucl Med Semin 2021; 7: 1-32 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0001
Kemik Metastazlarına Bağlı Ağrı Tedavisinde Algolojik Yöntemler
 • Enver Özgencil
 • Ümit Akkemik
Nucl Med Semin 2020; 6: 5-10 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0002
Akciğer Kanserinde Tanı ve Evrelemede Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemenin Yeri
 • Ümit Özgür Akdemir
 • Uğuray Aydos
Nucl Med Semin 2018; 4: 6-17 DOI: 10.4274/nts.2018.002
Akciğer Kanseri Tanısında Endoskopik Yöntemler
 • Onur Fevzi Erer
Nucl Med Semin 2018; 4: 18-25 DOI: 10.4274/nts.2018.003
Akciğer Kanserinde Moleküler Patoloji
 • Emine Bozkurtlar
 • Handan Kaya
Nucl Med Semin 2018; 4: 26-31 DOI: 10.4274/nts.2018.004
Meme Kanseri Modelleri
 • Funda Üstün
Nucl Med Semin 2019; 5: 30-39 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0005
Akciğer Kanserlerinde Tedavi Yaklaşımları
 • Ülkü Yılmaz
Nucl Med Semin 2018; 4: 32-38 DOI: 10.4274/nts.2018.005
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Tiroid Hormon Tedavisinin Esasları
 • Berna İmge Aydoğan
 • Alptekin Gürsoy
Nucl Med Semin 2021; 7: 33-46 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0002
Akciğer Kanseri Tedavisinde Güncel Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşımlar
 • Özgür Samancılar
Nucl Med Semin 2018; 4: 39-42 DOI: 10.4274/nts.2018.006
Akciğer Kanseri Deneysel Modelleri
 • Cengiz Üstüner
 • Emre Entok
Nucl Med Semin 2019; 5: 40-48 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0006
Akciğer Kanserinde Tedavi Yanıtını Değerlendirmede FDG PET/BT Görüntüleme
 • İnanç Karapolat
Nucl Med Semin 2018; 4: 43-51 DOI: 10.4274/nts.2018.007
Tiroid Kanseri İzleminde Tiroglobulin Ölçümünün Yeri ve Önemi
 • Zeynep Burak
 • Fatih Tamer
 • Mine Gümüş
Nucl Med Semin 2021; 7: 47-54 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0003
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Prostat ve Kolon Kanseri Modelleri ve Görüntüleme Teknikleri
 • Alper Özgür Karaçalıoğlu
Nucl Med Semin 2019; 5: 49-58 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0007
Laboratuvar Yönüyle Anti-Tg Antikor Yüksekliğinin İzleme Etkileri ve Çözüm Önerileri
 • Özlem Gülbahar
Nucl Med Semin 2021; 7: 55-62 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0004
Diferansiye Tiroid Kanserli Hastaların Takibinde Anti-tiroglobulin Antikor Yüksekliğine Yaklaşım
 • Alev Çınar
 • Nuri Arslan
Nucl Med Semin 2021; 7: 63-69 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0005
Tiroid Kanseri Takibinde Radyoaktif İyot Taramanın Yeri SPECT/BT Çağında Yeniden Değerlendirilmeli Midir?
 • Mine Araz
 • Nuriye Özlem Küçük
Nucl Med Semin 2021; 7: 70-79 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0006
Tiroid Kanserlerinde Ultrasonografi ve I-131 Tarama Dışı Görüntüleme Teknikleri
 • Murat Tuncel
Nucl Med Semin 2021; 7: 80-92 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0007
Klinik Öncesi Çalışmalarda Kullanılan Hastalık Modelleri ve Görüntüleme Teknikleri-Endokrinolojik Modeller
 • Burcu Dirlik Serim
 • Mustafa Kula
Nucl Med Semin 2019; 5: 88-95 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0011
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Rezidüel veya Rekürren Nodal Hastalıkta Seçeneklerimiz ve Yardımcı Cerrahi Teknikler
 • Mustafa Özdeş Emer
 • Semra İnce
Nucl Med Semin 2021; 7: 93-100 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0008
Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Alfa Tedavinin Yeri
 • Nalan Alan Selçuk
 • Kaan Akçay
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 102-108 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0014
İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Tedavi ve İzleminde Rekombinant TSH Kullanımı
 • Elgin Özkan
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 113-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0010
Prostat Kanserinin Ağrılı Kemik Metastazlarında Radyum-223 ile Radyonüklid Tedavi
 • Elif Özdemir
Nucl Med Semin 2023; 9: 116-123 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0016
Pediatrik Yaş Grubunda İyi Diferansiye Tiroid Kanseri/Tanı-Tedavi ve İzlemde Değişkenlikler
 • Pınar Özgen Kıratlı
Nucl Med Semin 2021; 7: 122-131 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0011
Baş ve Boyun Kanserlerinde FDG PET/BT ile Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi
 • Burcu Esen Akkaş
Nucl Med Semin 2021; 7: 139-145 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0013
Metastatik Karaciğer Kanseri Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Nuriye Özlem Küçük
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 146-151 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0019
Akciğer Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Özlem Özmen
Nucl Med Semin 2021; 7: 146-156 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0014
Meme Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Gül Nihal Nursal
Nucl Med Semin 2021; 7: 157-165 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0015
Serviks Kanserinde PET/BT Görüntüleme
 • Duygu Has Şimşek
Nucl Med Semin 2022; 8: 157-166 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0018
Prostat Kanserinde Tanı
 • Faruk Yencilek
 • Orhan Koca
 • Murat Kuru
Nucl Med Semin 2018; 4: 163-173 DOI: 10.4274/nts.2018.020
Jinekolojik Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Esra Arslan
 • Göksel Alçin
 • Tamer Aksoy
Nucl Med Semin 2021; 7: 166-176 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0016
Endometrium Kanserinde PET Görüntüleme
 • Caner Civan
 • Serkan Kuyumcu
Nucl Med Semin 2022; 8: 167-173 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0019
Prostat Kanseri Evrelemesinde Görüntüleme
 • Rüştü Türkay
Nucl Med Semin 2018; 4: 174-181 DOI: 10.4274/nts.2018.021
Over Kanserinde F-18 FDG PET/BT Görüntüleme
 • Edanur Topal
 • Yasemin Şanlı
Nucl Med Semin 2022; 8: 174-181 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0020
Prostat Kanserinde Tedavi Modaliteleri
 • İsmail Evren
 • Volkan Tuğcu
Nucl Med Semin 2018; 4: 182-207 DOI: 10.4274/nts.2018.022
Vulva-Vajina Kanserlerinde PET/BT Görüntüleme
 • Emine Göknur Işık
Nucl Med Semin 2022; 8: 182-189 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0021
Pediatrik Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Nedim Cüneyt Murat Gülaldı
Nucl Med Semin 2021; 7: 187-195 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0018
İmmünoterapide Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Akın Yıldız
 • Zeliha Şahin
 • Aria Forouz
Nucl Med Semin 2021; 7: 196-211 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0019
Jinekolojik Kanserlerde Sentinel Lenf Nodu Haritalama
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2022; 8: 197-203 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0023
Böbrek ve Mesane Tümörlerinde PET/BT’nin Klinik Kullanımı
 • Burcu Esen Akkaş
Nucl Med Semin 2019; 5: 199-206 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0028
Biyokimyasal Nükste Multiparametrik Prostat Manyetik Rezonans Görüntüleme Tetkikinin Yeri
 • Barış Bakır
Nucl Med Semin 2018; 4: 208-215 DOI: 10.4274/nts.2018.023
Biyokimyasal Nükste Prostat Spesifik Membran Antijeni PET/BT
 • Umut Elboğa
Nucl Med Semin 2018; 4: 216-224 DOI: 10.4274/nts.2018.024
Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi
 • Özgecan Dülgar
 • Mesut Yılmaz
 • Deniz Tural
Nucl Med Semin 2018; 4: 225-230 DOI: 10.4274/nts.2018.025
Metastatik Prostat Kanserli Hastalarda, Ga-68 Prostat Spesifik Membran Antijen PET/BT’nin Sistemik Tedavi Yanıtı Değerlendirilmesinde Olası Rolü
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2018; 4: 231-239 DOI: 10.4274/nts.2018.026
Prostat Kanserinde Ra-223 Alfa Tedavi
 • Nalan Alan Selçuk
 • Faruk Yencilek
Nucl Med Semin 2018; 4: 240-244 DOI: 10.4274/nts.2018.027
Kolorektal Kanserlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde PET/BT
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 241-245 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0023
Prostat Kanserinde Lu-177 Prostat Spesifik Membran Antijeni Tedavisi
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2018; 4: 245-250 DOI: 10.4274/nts.2018.028
Prostat Kanserinde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde Ga-68 PSMA PET/BT
 • Kübra Nur Toplutaş
 • Levent Kabasakal
 • Özgül Ekmekçioğlu
Nucl Med Semin 2021; 7: 246-251 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0024

Derleme

Tiroit Kanserlerinde Tek Foton Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme
 • Anar Aliyev
 • Metin Halaç
Nucl Med Semin 2016; 2: 21-30 DOI: 10.4274/nts.2016.004
Sentinel Lenf Nodu Görüntüleme ve Lenfatik Haritalama
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2016; 2: 42-48 DOI: 10.4274/nts.2016.007
Teranostik Yaklaşımın Atası: Radyoaktif İyot “Radyonüklit Tedavi İçin Bir Prolog”
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2015; 1: 85-91 DOI: 10.4274/nts.2015.015
Meme Kanserinde Bekçi Lenf Düğümü Görüntülemesi ve Biyopsisi
 • Emine Acar
 • Ali Sevinç
 • Recep Bekiş
Nucl Med Semin 2017; 3: 103-112 DOI: 10.4274/nts.2017.010
Baş Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Sintigrafisi ve Biyopsisi
 • Ahmet Ömer Ikiz
 • Berna Degirmenci Polack
Nucl Med Semin 2017; 3: 121-128 DOI: 10.4274/nts.2017.012
Kanserde Bireyselleştirilmiş Tedavilere Genel Bakış
 • Şuayib Yalçın
 • Ebru Sarı
Nucl Med Semin 2015; 1: 128-135 DOI: 10.4274/nts.2015.20
Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
 • Birkan Birben
 • Elgin Özkan
 • Baris Zülfikaroglu
 • Çigdem Soydal
 • Mesut Tez
 • Nuriye Özlem Küçük
Nucl Med Semin 2017; 3: 129-139 DOI: 10.4274/nts.2017.013
Jinekolojik Malignitelerde Sentinel Lenf Nodu Uygulamaları
 • Hamdullah Sözen
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2017; 3: 140-150 DOI: 10.4274/nts.2017.014
Tiroid Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Uygulamaları
 • Seyfettin Ilgan
 • Serdar Özbas
Nucl Med Semin 2017; 3: 151-158 DOI: 10.4274/nts.2017.015

Uygulama Kılavuzu

Meme Kanserinde Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu Uygulama Kılavuzu
 • Gülin Uçmak
 • Bedriye Büşra Demirel
 • Murat Fani Bozkurt
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Zeynep Burak
 • Çiğdem Soydal
 • Emre Demirci
 • Tamer Atasever
Nucl Med Semin 2020; 6: 321-338 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0027
Prostat Kanserinde Ga-68 PSMA PET/BT Uygulama Kılavuzu
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 370-384 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0030
Lu-177 PSMA Radyoligand Tedavisi Uygulama Kılavuzu
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Gülin Uçmak
 • Gamze Kaya Çapa
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Cüneyt Türkmen
 • Umut Elboğa
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 385-396 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0031

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler