Derleme

Radyoembolizasyon: Hasta Seçimi ve Planlama
 • İsa Burak Güney
 • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 107-116 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0014
Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Nostaljik Nükleer Tıp Uygulamaları
 • Burak Demir
 • Nuriye Özlem Küçük
 • Muhammet Halil Baltacıoğlu
Nucl Med Semin 2022; 8: 120-126 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0013
Karaciğer Kan Havuzu Görüntülemesi ve Selektif Dalak Sintigrafisi
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2022; 8: 143-148 DOI: 10.4274/nts.galenos.2022.0016
Metastatik Karaciğer Kanseri Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Nuriye Özlem Küçük
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 146-151 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0019
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020
İntrahepatik Kolanjiyosellüler Karsinomlarda Yttrium-90 ile İşaretli Mikroküre Tedavisi
 • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 159-164 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0021
Karaciğerin Metastatik Nöroendokrin Tümörlerine Tedavi Yaklaşımı: Radyoembolizasyonun Yeri
 • Özgül Ekmekçioğlu
 • Pelin Arıcan
 • Gamze Berk
Nucl Med Semin 2021; 7: 326-330 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0035

Uygulama Kılavuzu

Karaciğer Tümörlerinde Y-90 Radyomikroküre Tedavisi Uygulama Kılavuzu
 • Cüneyt Türkmen
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Umut Elboğa
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 416-422 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0034

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler