Derleme

Nöroendokrin Toraks Malignitelerinde Teranostik Uygulamalar
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
Nucl Med Semin 2018; 4: 65-71 DOI: 10.4274/nts.2018.010
Nöroendokrin Tümörlerde Alfa Peptit Reseptör Radyonüklid Tedavi
 • Gamze Beydağı
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2023; 9: 109-115 DOI: 10.4274/nts.galenos.2023.0015
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020
Nöroendokrin Tümörlerde Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesinde Ga-68 DOTATATE PET/BT
 • N. Özlem Küçük
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 236-240 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0022
Nöroendokrin Neoplazilerde Patolojik Özellikler ve Histopatolojik Sınıflamalar
 • Mine Güllüoğlu
 • Melek Büyük
 • Neslihan Berker
Nucl Med Semin 2021; 7: 252-262 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0025
Gastrik Nöroendokrin Tümörlerin Tanı ve Tedavisi
 • Meltem Ergün
Nucl Med Semin 2021; 7: 263-269 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0026
Metastatik Nöroendokrin Tümörlere Onkoloji Gözüyle Yaklaşım
 • Selçuk Ergen
Nucl Med Semin 2021; 7: 270-273 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0027
G3 Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım
 • Hande Turna
Nucl Med Semin 2021; 7: 274-277 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0028
Nöroendokrin Tümörlerin Radyolojik Görüntülemesi
 • Ömer Yıldız
 • Hatem Hakan Selçuk
Nucl Med Semin 2021; 7: 278-284 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0029
NET’lerin Tanısında Nükleer Tıbbın Yeri
 • Elgin Özkan
 • Mine Araz
Nucl Med Semin 2021; 7: 285-292 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0030
PRRT’nin NET’teki Yeri: Lu-177 PRRT ve Yeni Bakış Alfa tedavi
 • Seçkin Bilgiç
 • Emre Demirci
 • Nalan Selçuk
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2021; 7: 300-309 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.032
Nöroendokrin Tümörlere Endokrinolog Gözü ile Yaklaşım: Nöroendokrin Tümör Belirteçleri ve Karsinoid Kriz Yönetimi
 • Ayşa Hacıoğlu
 • Züleyha Karaca
 • Fahrettin Keleştimur
Nucl Med Semin 2021; 7: 316-325 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0034
Karaciğerin Metastatik Nöroendokrin Tümörlerine Tedavi Yaklaşımı: Radyoembolizasyonun Yeri
 • Özgül Ekmekçioğlu
 • Pelin Arıcan
 • Gamze Berk
Nucl Med Semin 2021; 7: 326-330 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0035
Nöroendokrin Tümörlerin Görüntüleme ve Tedavisinde Kullanılan Radyofarmasötiklerde Son Gelişmeler
 • Meltem Ocak
Nucl Med Semin 2021; 7: 331-338 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0036

Derleme

Nöroendokrin Tümörlerde Teranostikler
 • Elgin Özkan
 • Çiğdem Soydal
Nucl Med Semin 2015; 1: 103-108 DOI: 10.4274/nts.2015.017

Uygulama Kılavuzu

Nöroendokrin Tümörlerde Ga-68 DOTA Bağlı Somatostatin Reseptör Hedefli Peptitler ile PET/BT Uygulama Kılavuzu
 • Nalan Alan Selçuk
 • Emre Demirci
 • Levent Kabasakal
 • Gülin Uçmak
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2020; 6: 397-405 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0032
Peptit Reseptör Radyonüklit Tedavi Uygulama Kılavuzu
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Levent Kabasakal
 • Gülin Uçmak
 • Umut Elboğa
 • Cüneyt Türkmen
 • İlknur Ak Sivrikoz
Nucl Med Semin 2020; 6: 406-415 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0033

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler