Derleme

Radyoembolizasyon: Hasta Seçimi ve Planlama
 • İsa Burak Güney
 • Hüseyin Tuğsan Ballı
Nucl Med Semin 2019; 5: 107-116 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0014
Radyoembolizasyon: Anjiyografik Teknik, Zor Olgular
 • Arzu Poyanlı
Nucl Med Semin 2019; 5: 117-121 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0015
Radyoembolizasyon: Kişiselleştirilmiş Tedavi ve Yan Etkilerden Korunma
 • Murat Fani Bozkurt
Nucl Med Semin 2019; 5: 122-130 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0016
Radyoembolizasyon Tedavisinde Yanıt Değerlendirme: Tuzaklar ve Standardizasyon
 • Abdullah Yakupoğlu
Nucl Med Semin 2019; 5: 131-138 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0017
HCC Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Murat Cantaşdemir
Nucl Med Semin 2019; 5: 139-145 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0018
Metastatik Karaciğer Kanseri Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Nuriye Özlem Küçük
 • Pınar Akkuş
Nucl Med Semin 2019; 5: 146-151 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0019
Nöroendokrin Tümör Tedavisinde Radyoembolizasyon
 • Zeynep Gözde Özkan
Nucl Med Semin 2019; 5: 152-158 DOI: 10.4274/nts.galenos.2019.0020
Karaciğerin Metastatik Nöroendokrin Tümörlerine Tedavi Yaklaşımı: Radyoembolizasyonun Yeri
 • Özgül Ekmekçioğlu
 • Pelin Arıcan
 • Gamze Berk
Nucl Med Semin 2021; 7: 326-330 DOI: 10.4274/nts.galenos.2021.0035

Uygulama Kılavuzu

Karaciğer Tümörlerinde Y-90 Radyomikroküre Tedavisi Uygulama Kılavuzu
 • Cüneyt Türkmen
 • Emre Demirci
 • Nalan Alan Selçuk
 • Umut Elboğa
 • Gülin Uçmak
 • İlknur Ak Sivrikoz
 • Levent Kabasakal
Nucl Med Semin 2020; 6: 416-422 DOI: 10.4274/nts.galenos.2020.0034

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler